Aktualności

Elektroniczna skrzynka podawcza MZDiT

Elektroniczna skrzynka podawcza

um-czestochowa

Urząd Miasta Częstochowy

mpk

Rozkłady jazdy

bip

Biuletyn informacji publicznej

wtorek, 14 marzec 2017 15:55

Grabówka będzie miała odwodnienie! Kiedrzyn czeka na pomyślne decyzje

Po wielu latach oczekiwań mieszkańcy dzielnicy Grabówka doczekają się budowy odwodnienia. Inwestycja za ponad 24,5 mln zł (z dofinansowaniem unijnym na poziomie 13,5 mln zł) rozpocznie się w tym roku. Jej finalizację zaplanowano na 2018 rok. Tę dobrą informację przekazali podczas konferencji prasowej m.in.: prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk, dyrektor MZDiT, Mariusz Sikora oraz jeden z jego zastępców, Piotr Kurkowski. Pozytywnie oceniony wniosek o dofinansowanie złożyli we wrześniu ubiegłego roku przedstawiciele częstochowskiego MZDiT.

Cel inwestycji
Bezpośrednim celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych w dzielnicy Grabówka w Częstochowie, a co za tym idzie zapobieganie zalewaniu okolicznych terenów. Tym samym inwestycja ma na celu wzmocnienie odporności miasta Częstochowy na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom. Inwestycja ma na celu zwiększenia ilości retencjonowanej wody przy wykorzystaniu metod naturalnych i obniżenia ryzyka powodziowego.

Zakres przedmiotowy
Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji deszczowej (główny kolektor o dł ok. 1238 m, wskaźnik 1,24km) z systemem oczyszczania wód wraz z budową zbiornika odparowująco-infiltracyjnego (z nasadzeniami i drogą techniczną do zbiornika), umożliwiającego czasową retencję wód opadowych i roztopowych. Dodatkowo w ramach kosztów niekwalifikowanych wybudowana zostanie droga publiczna z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym.

Koszty inwestycji
Wartość całkowita: 24 551 328,15 zł,
kwalifikowane: 15 924 058,96 zł,
niekwalifikowane: 8 627 269,19 zł

wartość dofinansowania: 13 535 450,11 zł

Lata realizacji robót budowlanych: 2017-1018

Z wnioskiem o dofinansowanie podobnej inwestycji w dzielnicy Kiedrzyn, Miasto Częstochowa chce wystąpić w najbliższych dniach.

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

baner PLK na stronę MPK

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018