Aktualności

Elektroniczna skrzynka podawcza MZDiT

Elektroniczna skrzynka podawcza

um-czestochowa

Urząd Miasta Częstochowy

mpk

Rozkłady jazdy

bip

Biuletyn informacji publicznej

wtorek, 28 listopad 2017 13:21

INFORMACJA dla osób, które zamierzają składać wnioski na zajęcie pasa drogowego na cele handlowe w rejonie cmentarzy w Częstochowie w okresie Wszystkich Świętych 2018 r.

I N F O R M A C J A

dla osób,  które  zamierzają  składać  wnioski na zajęcie pasa  drogowego  na cele handlowe w rejonie cmentarzy w Częstochowie w okresie Wszystkich Świętych 2018 r.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że przy przydzielaniu miejsc handlowych będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Kolejnością składanych wniosków,
2. Długością deklarowanego okresu zajęcia pasa drogowego (preferencje dla stanowisk długoterminowych – min. 100 dni),
3. Przydziałem jednego stanowiska dla jednej osoby uprawnionej do prowadzenia działalności handlowej lub firmy.
UWAGA WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE LUB PRZEZ USTALONEGO PEŁNOMOCNIKA.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dodatkowo załączyć oryginał pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. na konto Urzędu Miasta Częstochowy Nr 12103019867261000000029020. Dodatkowe stanowiska będą przyznawane tylko w przypadku stwierdzenia wolnych lokalizacji.

Ww. wnioski  będą przyjmowane w siedzibie Zarządu przy ul. Popiełuszki 4/6 w Częstochowie  od 15.12.2017 roku   do 12.01.2018 roku. W pierwszej kolejności należy zgłosić się do pok. nr 13 celem sprawdzenia załączników i nadania numeracji na wniosku a następnie złożyć dokumenty na kancelarię MZDiT.

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

baner PLK na stronę MPK

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018