Aktualności

Elektroniczna skrzynka podawcza MZDiT

Elektroniczna skrzynka podawcza

um-czestochowa

Urząd Miasta Częstochowy

mpk

Rozkłady jazdy

bip

Biuletyn informacji publicznej

wtorek, 19 grudzień 2017 13:22

Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w alei NMP - wspólne działania MZDiT i UM

Dzięki wspólnym działaniom Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie oraz Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w alei Najświętszej Maryi Panny wprowadzane są (lub będą wprowadzane) modyfikacje, które mają za zadanie uzupełnienie istniejącej infrastruktury, reorganizację terenów zielonych oraz zwiększenie bezpieczeństwa, komfortu korzystania i estetyki reprezentacyjnej alei naszego miasta. Ze strony MZDiT w III alei NMP zostało w ostatnich dniach zainstalowanych 30 estetycznych stojaków rowerowych, na których deficyt zwracali uwagę miłośnicy dwóch kółek. Stojaki zostały zamontowane w takich miejscach, gdzie ich lokalizacja była uzasadniona ze względu na potrzeby rowerzystów, a jednocześnie konieczność uniemożliwienia parkowania czy przejazdów przez środkowy pasaż w miejscach do tego nie wyznaczonych. Było to zadanie sfinansowane z budżetu własnego MZDiT, a koszt wspomnianych instalacji wyniósł ok. 15 tys. zł. Ponadto w ramach systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego w I i II alei NMP zostało zainstalowanych kolejnych 50 stojaków rowerowych, których lokalizacja wynikała z analogicznego, do III Alei, uzasadnienia. Jeśli środki budżetowe MZDiT na 2018 rok pozwolą na podjęcie kolejnych tego typu inicjatyw, można spodziewać się kolejnych działań w tym zakresie.
Przypomnijmy, że rozwój infrastruktury rowerowej jest jednym z priorytetów Programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie zainicjowanego przez Prezydenta Częstochowy, Krzysztofa Matyjaszczyka.

Jednocześnie w tym roku Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zadeklarował przeprowadzenie prac porządkowych związanych z prawidłowym ustawieniem istniejących w III alei NMP elementów małej architektury. Od czasu rewitalizacji III alei NMP część z nich została poprzestawiana w wyniku samowolnych działań osób trzecich. Stąd apel do częstochowian o to, aby - po działaniach porządkowych - nie zmieniali na własną rękę lokalizacji elementów małej architektury (np. donic pozostających w zarządzie miejskich instytucji). Każda zmiana w tym zakresie wymaga uzgodnień.

Ponadto Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa poinformował o planowanych działaniach związanych z bieżącym utrzymaniem w zakresie poprawy estetyki przestrzeni publicznej w III alei NMP na 2018 rok. Będzie to:

  1. Wymiana uszkodzonych elementów małej architektury (słupki, kosze, kraty pod drzewa) 
  2. Dostawienie dodatkowych elementów małej architektury w celu uporządkowania parkowania (słupki, donice itp.) 
  3. Konserwacja istniejących donic z zielenią (oczyszczenie, malowanie) 
  4. Obsadzenie donic roślinami jednorocznymi oraz uzupełnienie nasadzeń miniaturowych drzew 
  5. Modyfikacja i uzupełnienie nasadzeń krzewów w zieleńcach – zmiany w układzie nasadzeń krzewów, poprawiające estetykę i funkcjonalność alei. 
  6. Zagospodarowanie zielenią pasażu Zofii Kossak Szczuckiej. 
  7. Nowe zagospodarowanie ternu w otoczeniu Miejskiej Galerii Sztuki (remont murków oporowych, przebudowa nawierzchni, lokalizacja elementów małej architektury, nowe nasadzenia drzew i krzewów).

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

baner PLK na stronę MPK

Copyright MZDiT Częstochowa © 2019