Aktualności

Elektroniczna skrzynka podawcza MZDiT

Elektroniczna skrzynka podawcza

um-czestochowa

Urząd Miasta Częstochowy

bip

Biuletyn informacji publicznej

mpk

Rozkłady jazdy

Unia

Unia Europejska

Fundusze3

Fundusze Europejskie

wtorek, 15 maj 2018 15:58

Dobre tempo realizacji inwestycji odwodnieniowych na Grabówce i w Kiedrzynie. Kolejne są już w planach!

loga

We wtorkowe południe odbyła się wizytacja jednej z realizowanych inwestycji – budowy odwodnienia dzielnicy Grabówka w Częstochowie. Spotkanie z udziałem prezydenta Miasta, Krzysztofa Matyjaszczyka, dyrektora MZDiT, Piotra Kurkowskiego, przedstawicieli UM, wykonawców i dziennikarzy miało charakter sprawdzenia w terenie aktualnego stanu robót i poznania specyfiki zadania. Wizja w terenie rozpoczęła się od przybliżenia zaawansowania prac przy budowie zbiornika o powierzchni ok. 1 ha. Następnie grupa przeszła wzdłuż budowanej drogi do zbiornika, która jednocześnie będzie elementem zupełnie nowej infrastruktury drogowej dla dzielnicy i alternatywą dla mocno obciążonych dotąd ulic przyległych. Przewodnikami po terenie budowy byli nadzorujący zadanie przedstawiciele MZDiT, inżynier kontraktu i kierownik budowy. Wizytacja była też dobrą okazją do przypomnienia równolegle trwających prac odwodnieniowych w dzielnicy Kiedrzyn oraz przedstawienia opinii publicznej planów dotyczących realizacji odwodnienia i wybudowania potrzebnej infrastruktury w dzielnicy Północ. – Dzięki realizowanym i planowanym do realizacji inwestycjom, które zostały wymienione, tysiące mieszkańców miasta żyjących dotąd na terenach pozbawionych odwodnienia zyska zupełnie nową infrastrukturę, również drogową. Wpłynie to na poprawę warunków ich funkcjonowania. A nam otwiera możliwość dalszego inwestowania np. w budowę dróg, w które dotąd nie mogliśmy skutecznie ingerować ze względu na brak odwodnienia – podkreślił podczas spotkania prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk.

 Prace związane z budową odwodnienia w dzielnicy Grabówka są bardzo mocno zaawansowane (planowany termin zakończenia to lato 2018 roku). Dodatkowo powstały znaczne oszczędności poprzetargowe. Miasto wystąpiło z prośbą o zagospodarowanie tych oszczędności i otrzymało zgodę. MZDiT chce rozszerzyć zakres budowy (m.in. o budowę kanałów deszczowych i częściową przebudowę w ulicach: św. Pawła, Odrodzenia, Pawiej, Irysowej i Dawnej). Obecny wykonawca zadeklarował, że jest gotów wykonać zwiększony zakres prac. Aktualnie finalizowane są formalności związane z rozszerzeniem zakresu budowy.

 

 Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie obejmuje między innymi:

 — budowę kolektorów kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1356m

— budowę zbiornika retencyjnego;

— budowę drogi technicznej do zbiornika wraz z oświetleniem o łącznej długości 1,2 km (blisko kilometr asfaltowy, a sam dojazd do zbiornika to droga utwardzona)

— przebudowę istniejącego uzbrojenia.

 Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 Wykonawca:

 KONSORCJUM: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Sp. J. + INSTBUD Sp. z o.o.

 Kwota zadania: 24 551 328,15

 Wartość dofinansowanego projektu: 13 535 450,11

 Finał prac budowlanych przewidywany jest latem tego roku.

 Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn

 Budowa odwodnienia dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie na odcinku wzdłuż ul. Zakopiańskiej do przepustu pod ul. Sejmową i od przepustu do ul. Sucharskiego i Ludowej.

 Zakres inwestycji obejmuje między innymi:

 — budowa rowu otwartego o dł.110,7m

— budowa zbiornika chłonno – odparowującego o powierzchni (mierzonej po górze skarpy) ok. 0,96ha;

— budowa kolektora deszczowego – rowu otwartego od zbiornika do ul. Sejmowej o długości 576,032m;

— budowa kolektora deszczowego – kanału zamkniętego od ul. Sejmowej do ul. Ludowej wraz z układem podczyszczania

— wykonanie przepięcia istniejącego wpustu w ul. Sejmowej;

— przebudowa wodociągu z przyłączami;

— przebudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami;

— przebudowa i zabezpieczenie istniejących przyłączy energetycznych;

— budowa dróg technologicznych o nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanego

 Wykonawca:

 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki

 Koszty – blisko 25,5 mln zł

 Dofinansowanie 21,18 mln zł (środki UE z analogicznego do Grabówki programu operacyjnego)

 Zadanie jest planowane na 2 lata 2018-2019, ale wykonawca planuje wcześniejsze zakończenie realizacji prac.

 Planowane odwodnienie dzielnicy Północ

 Dodatkowo Miasto będzie się ubiegać w kolejnym naborze o pieniądze z NFOŚiGW na budowę odwodnienia w dzielnicy Północ w rejonie ulicy św. Brata Alberta. Powstanie tam odwodnienie ulicy św. Brata Alberta, w ulicach Hiacyntowej i Lawendowej oraz dwa zbiorniki chłonno odparowujące na końcu tych ulic na granicy miasta. Będzie do podstawą do odwodnienia pozostałej części tej dzielnicy dla ulic po południowo-wschodniej stronie ulicy św. Brata Alberta. Przygotowywane sa stosowne dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dotację.

 Bezpośrednim celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych w dzielnicy Północ w Częstochowie, a co za tym idzie zapobieganie zalewaniu okolicznych terenów. Tym samym inwestycja ma na celu wzmocnienie odporności miasta Częstochowy na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom. Inwestycja ma na celu zwiększenia ilości retencjonowanej wody przy wykorzystaniu metod naturalnych i obniżenia ryzyka powodziowego.

 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (roboty budowlane, inżynier kontraktu, promocja) :

 Całkowita wartość zadania: 22 659 334,99 zł

 Koszty kwalifikowane: 12 479 580,88 zł

 Koszty niekwalifikowane: 10 079 754,11 zł

 

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

baner PLK na stronę MPK

Copyright MZDiT Częstochowa © 2019