Aktualności

Elektroniczna skrzynka podawcza MZDiT

Elektroniczna skrzynka podawcza

um-czestochowa

Urząd Miasta Częstochowy

bip

Biuletyn informacji publicznej

mpk

Rozkłady jazdy

Unia

Unia Europejska

Fundusze3

Fundusze Europejskie

czwartek, 24 maj 2018 12:11

Rozpoczyna się budowa kolejnej drogi na terenach inwestycyjnych w naszym mieście!

W obecności prezydenta Częstochowy, Krzysztofa Matyjaszczyka, dyrektora MZDiT, Piotra Kurkowskiego, przedstawicieli wykonawcy i dziennikarzy podpisana została umowa na budowę II i III etapu budowy drogi na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na częstochowskich Skorkach tuż przy budowanej obwodnicy autostradowej A1. – To kolejna inwestycja realizowana w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie, która jednocześnie wpływa na poprawę dostępności terenów inwestycyjnych w Częstochowie, a co za tym idzie wzrost inwestycji prywatnego kapitału, które dają kolejne miejsca pracy mieszkańcom miasta i regionu – podkreślił, Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy.

 Inwestycja polegać będzie m.in. na:

 • budowie drogi dojazdowej oraz chodnika - 300 metrów (przedłużenie istniejącej ulicy Ekonomicznej).
 • wykonaniu kanalizacji deszczowej
 • kanalizacji sanitarnej
 • wykonaniu oświetlenia drogowego
 • budowie kanalizacji teletechnicznej

 Koszt zgodny z umową: 8.760.060,00 PLN brutto

Termin zakończenia prac:  koniec października 2018 roku.

Jednocześnie podpisano także umowę na rozszerzenie zakresu prac przy odwodnieniu dzielnicy Grabówka. – Udało się wygospodarować oszczędności i uzyskać zgody na przeznaczenie ich na ten cel. Budowę realizuje ten sam wykonawca, który zwyciężył w przetargu na realizację zadania na Skorkach, stąd dzisiaj jednoczesne parafowanie dwóch dokumentów i nasza obecność tutaj– wyjaśnił Piotr Kurkowski, dyrektor MZDiT w Częstochowie.

 Rozszerzenie zakresu prac na Grabówce polegać będzie na budowie kanału deszczowego na odcinku ulicy Św. Pawła, ul. Odrodzenia, ul. Pawiej i ul. Irysowej wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego.

Koszt to 3,25 mln zł, a prace mają zakończyć się późną jesienią tego roku.

 Przypomnijmy, że Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie od kilku lat stale i konsekwentnie buduje infrastrukturę drogową, która ma wpływ na obsługę terenów inwestycyjnych. Ten trend zostanie zachowany.

 Najważniejsze inwestycje drogowe zrealizowane przez MZDiT na terenach specjalnych stref ekonomicznych i terenach inwestycyjnych w Częstochowie oraz w ich obrębie w ostatnich latach to:

 • Budowa drogi na terenie podstrefy Częstochowa – specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park Mielec wraz z dojazdem do strefy ekonomicznej – koszt ok. 6 mln zł – oddanie z końcem 2015 roku
 • Budowa drogi w KSSE od sięgacza ul. Legionów do ul. Kusięckiej – koszt ok. 5 mln zł – 2017 rok
 • Przebudowa obiektu mostowego w ul. Legionów – koszt ok. 6 mln zł - 2017/2018
 • Budowa kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia terenów inwestycyjnych w obrębie ul. Ekonomicznej (blisko 1 km sieci) + kanał technologiczny + zbiornik retencyjny + separator substancji ropopochodnych – koszt ok. 1,3 mln zł – 2016 rok.
 • Budowę skrzyżowania ulicy Odlewników z ulicą Złotą wraz z przebudową ul. Odlewników – koszt ponad 4,2 mln zł

 Najważniejsze zadania planowane do realizacji oprócz budowy, której podpisanie umowy na wykonanie było przedmiotem spotkania:

 • Przebudowa ul. Korfantego z dojazdem do terenów inwestycyjnych (w pobliżu inwestycja Guardiana) – szacowane koszty ok. 18 mln zł
 • Budowa drogi na terenie KSSE Skorki (w pobliżu inwestycja ZF) – szacowane koszty niespełna 1 mln zł.

 

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

baner PLK na stronę MPK

Copyright MZDiT Częstochowa © 2019