Aktualności

Elektroniczna skrzynka podawcza MZDiT

Elektroniczna skrzynka podawcza

um-czestochowa

Urząd Miasta Częstochowy

bip

Biuletyn informacji publicznej

mpk

Rozkłady jazdy

Unia

Unia Europejska

Fundusze3

Fundusze Europejskie

wtorek, 05 marzec 2019 15:56

Wielkie wiosenne porządki na częstochowskich drogach!

Informujemy, że Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie zlecił firmie wykonującej usługę zimowego i letniego utrzymania dróg rozpoczęcie procesu sprzątania ulic (z krawężnikami), chodników i obiektów mostowych znajdujących się na terenie naszego miasta. Wielkie sprzątanie osadów, śmieci i innych pozimowych pozostałości rozpoczyna się w tym tygodniu i potrwa do końca kwietnia. Analogicznie do akcji „Zima”, podczas wiosennych porządków w pierwszej kolejności pracami objęte będą ciągi o najwyższych kategoriach i natężeniu ruchu. Niemniej specjalistyczny sprzęt sprzątający powinien dotrzeć wszędzie tam, gdzie wystąpi konieczność przeprowadzenia zamiatania i czyszczenia nawierzchni. Mieszkańcy mogą także zgłaszać potrzeby interwencji dzwoniąc do Wydziału Utrzymania MZDiT. Po otrzymaniu uzasadnionego sygnału, działania zostaną podjęte niezwłocznie. Intensywne sprzątanie terenów zielonych zapowiedziały także inne służby miejskie odpowiedzialne za utrzymanie miejskiej zieleni.

Ponadto częstochowski MZDiT przystępuje do: zakrojonych na szeroką skalę pozimowych napraw dróg asfaltowych, prac brukarskich przy usuwaniu usterek w ciągu chodników i miejsc parkingowych oraz utwardzania i wyrównywania ulic o nawierzchni gruntowej. Dotąd zabezpieczane były przede wszystkim ubytki zagrażające bezpieczeństwu w ruchu. Aura i zasoby pozwalają już jednak na podjęcie napraw właściwych, które zostały zlecone firmom wykonującym tego typu prace związane z bieżącym utrzymaniem na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie. Ekipy budowlane obecne będą we wszystkich dzielnicach miasta. Pracami przez najbliższe tygodnie objętych zostanie sto kilkadziesiąt ulic, chodników i obiektów pozostających w zarządzie MZDiT!

Prosimy o ostrożność w rejonie oznakowanych miejsc, przy których prowadzone będą prace. Możliwe będzie występowanie czasowych utrudnień.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie zgodnie z zawartą umową na bieżące utrzymanie na 2019 r. w ramach realizacji robót cząstkowych zleca wykonanie następujących prac na terenie miasta związanych z:

1. Naprawą nawierzchni asfaltowych:

• trasa DK-1 na odcinku w rejonie Lasku Aniołowskiego, przy TESCO, przy wiadukcie nad Al. Pokoju i nad ul. Rakowską
• al. Wyzwolenia na obu jezdniach odc. od F. Nila w kierunku Kukuczki,
• ul. Sejmowa- większy remont od strony granic miasta.
• Północna, Pużaka, Starzyńskiego, Sosabowskiego, Michałowskiego, Dmowskiego, Narcyzowa, Kiedrzyńska, Kawia, Zapolska, Brzeźnicka, Cmentarna, Tartakowa, Gajcego, Wały Dwernickiego, Dekabrystów, F. Nila - na obu jezdniach, św. Brata Alberta, Makuszyńskiego, Połaniecka, Rząsawska, Meliorantów, Wypoczynku, Ugody, Norwida, Hubermana, Batalionów Chłopskich
• Sąsiedzka-większy remont-wymiana zniszczonej nawierzchni bitumicznej, remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej dalszego odcinka
• Solskiego, Morenowa, Kontkiewicza, Morsztyna przy torach PKP od strony ul Warszawskiej
• ul. Limanowskiego- odcinek od ul. Okrzei w kierunku u dworca PKP Raków Okrzei, Mireckiego, Wyspiańskiego, Kunickiego Ossowskiego- Iłłakowiczówny -skrzyżowanie, Kucelińska Al. Pokoju odcinek od ronda Regana do ul. Korfantego, oraz odcinek od zjazdu w ul. Rejtana do ronda Regana (pas ruchu od strony torowiska), ul Wilcza, Kolejowa, uzupełnienie oberwanych krawędzi nawierzchni ul. Bugajskiej.
• ul. Sikorskiego, ul. Okólna, ul. Wodzickiego, ul. Dubois, ul. Sowińskiego, ul. Księżycowa, ul. Kosmiczna, ul. równoległa do Kiedrzyńskiej, ul. Gminna, ul. Wiolinowa, ul. Odrodzenia, ul. Kalinowa, ul. Kiepury, ul. Skwerowa, ul. Pawia, ul. Westerplatte, ul. Szajnowicza-Iwanowa, ul. Radomska - do cmentarza wraz z pętlą MPK, ul. Białostocka, ul. Wręczycka, ul. Siedlecka, ul. Ruska, ul. Żyrardowska, ul. Huculska od Jadwigi do Cegielnianej, ul. Cegielniana, ul. Kingi, ul. Kiedzierzyńska.

2. Wyrównaniem ulic ze wzmocnieniem materiałem kamiennym:  

• ul. Jemiołowa, Azaliowa, Klonowicza odc. gruntowy w kier. DK-1, Sojczyńskiego -Warszyca, Zielna, Geodetów, Kameli, Kochmańskiego

3. Robotami brukarskimi - remontowymi

• Rondo Miklewskiego na skrzyżowaniu ulic: Pileckiego- Narcyzowa- Brata Alberta, naprawa ruchomych kostek granitowych
• Miejsca parkingowe w ul. Kurpińskiego przy sklepie. • Wymiana zniszczonego krawężnika przy parkingu o nawierzchni z trylinki w ul. G. Zapolskiej z przedłużeniem parkingu • Obniżenie krawężnika w ul. Czecha - najazd do parkowania wzdłużnego i wybrukowanie • Uzupełnienie brakującego chodnika w ul. Makuszyńskiego na odcinku od zjazdu z DK-1 do przystanku autobusowego MPK w stronę ul. Karłowicza * Obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych przez Al. Wyzwolenia od ul. Kukuczki.
• Zaniżenie krawężnika w ul. Mirowskiej wg projektu stałej organizacji ruchu, regulacja zapadniętych krawężników w ul. Komornickiej
• Ulica Odlewników - naprawa odcinka drogi o nawierzchni z granitu, próg zwalniający ruch w ul. Zamenhofa wg. projektu stałej organizacji ruchu, korekta chodnika w ul. Kuncewiczowej z obniżeniem dla osób niepełnosprawnych, poszerzenie placu manewrowego na końcu ul. Kontkiewicza oraz wymiana zniszczonej nawierzchni z kostki brukowej na asfaltobeton -skrzyżowanie ul. Kontkiewicza - Ossolińskiego

4. Likwidacją przełomów i dziur oraz remontami cząstkowymi ulic:  

• ul. Szpitalna , Olsztyńska ul. Złota-korek, Srebrna odc. od ul. Morenowej do Oczyszczalni Ścieków, Mirowska odc. od ul. Faradaya do ul. Srebrnej, Komornicka, Morenowa, Zawodziańska, Mączna, Turystyczna, Bursztynowa, Głogowa, Rückemana, Marysia, Olsztyńska Wesoła, Wolna , Brzegowa

5. Utwardzeniem z korytowaniem

• ul. Metalowców po określeniu grubości podbudowy zamknięta dywanikiem asfaltobetonowym, ul. Górników - korytowanie, podbudowa, dywanik asfaltobetonowy

6. Wyrównaniem wraz z zagęszczeniem ulic:

• Ul. Sokola • Ul. Nieduża • Ul. Mała Warszawka • Ul. Trzcinowa • Ul. Nowa • Ul. Hetmańska (od ul. Podmiejskiej do ul. Monte Cassino) • Ul. Kazimierza Wielkiego • Ul. Chrobrego • Ul. Lotników • Ul. Inżynieryjna • Ul. Łączności • Ul. Pionierów • Ul. Kadetów • Ul. Podchorążych • Ul. Koszarowa • Ul. Harcerska • Ul. Pirotechników • Ul. Rezerwistów • Ul. Weteranów • Ul. Oficerska • Ul. Polna • Ul. Gwardzistów • Ul. Skrzetuskiego • Ul. Komandorska • Ul. Pastelowa • Ul. Sztormowa • Ul. Rycerska • Ul. Wawelska • Ul. Kawodrzańska • Ul. Danusi • Ul. Heleny • Ul. Sztormowa • Ul. Rzędziana • Ul. Telimeny • Ul. Soplicy • Ul. Lisia • Ul. Poręba • Ul. Piękną • Ul. Letniskowa. • Ul. Jantarowa • Ul. Barwna • Ul. Wczasowa (od ul. Letniej do nr 51) • Ul. Sokola • Ul. Chłopska • Ul. Szparagowa • Ul. Łukowa • Ul. Druciana • Ul. Kusocińskiego • Ul. Mehoffera, • Ul. Gersona • Ul. Grottgera • Ul. Harcerska • Ul. Siemiradzkiego • Ul. Rodakowskiego


7. Wykonaniem remontu cząstkowego nawierzchni poprzez wypełnienie ubytku mieszanką mineralno-bitumiczną na gorąco po uprzednim wycięciu i oczyszczeniu:

• Ul. Korkowa i Szkolna  • Ul. Matejki • Ul. Piastowska • Ul. Monte Cassino • Ul. Sabinowska • Ul. Bema w rejonie skrzyżowania z ul. Sabinowską • Ul. Marynarki Wojennej w rejonie skrzyżowania z ul. Strzelecką • Ul Kmicica w rejonie posesji nr 16

8. Utwardzeniem odcinków ulic: Orkana (nawierzchnia z tłucznia zamkniętego frezem) i ul. Drucianej (kruszywem).

9. Równaniem nawierzchni gruntowych: ul. Przelotna, ul. Gdańska, ul. Rudnicka, ul. Kłobucka, ul. Podolska, ul. Pomorska, ul. Sandomierska ul. Sosnowiecka, ul. Starogardzka, ul. Tarnowska, ul. Warmińska, ul. Wołyńska, ul. Zabrzańska, ul. Zawierciańska, ul. Chęcińska, ul. Koniecpolska - od Wielkoborskiej do ul. Wręczyckiej, ul. Lwowska, ul. Toruńska, ul. Skierniewicka, ul. Suwalska, ul. Wichrowa, ul. Spartakusa, ul. Gruntowa, ul. Trawowa, ul. Krynicka, ul. Huculska - od Szamotowej do Dobrzyńskiej, ul. Jozefata ul. Pomorska, ul. boczna od Wielkoborskiej dojazd ROD na granicy miasta, ul. Szydłowska, ul. Bocheńska, ul. Nowotarska, ul. Pienińska, ul. Muszyńska, ul. Podolska, ul. Traktorzystów.

10. Utwardzeniem tłuczniem: ul. Opoczyńska - dwie ostatnie posesje, ul. łącznik między ul. Chorzowską a ul. Bytomską.

 

 

 

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

baner PLK na stronę MPK

Copyright MZDiT Częstochowa © 2019