Aktualności

Elektroniczna skrzynka podawcza MZDiT

Elektroniczna skrzynka podawcza

um-czestochowa

Urząd Miasta Częstochowy

bip

Biuletyn informacji publicznej

mpk

Rozkłady jazdy

Unia

Unia Europejska

Fundusze3

Fundusze Europejskie

wtorek, 03 wrzesień 2019 07:59

Budowa odwodnienia Północy wraz z przebudową ul. św. Brata Alberta - podpisanie umowy

loga

W obecności m.in. prezydenta Częstochowy, Krzysztofa Matyjaszczyka i miejskich radnych: Zdzisława Wolskiego, Łukasza Kota i Małgorzaty Iżyńskiej została podpisana umowa na wykonanie budowy odwodnienia w dzielnicy Północ wraz z przebudową ulicy św. Brata Alberta na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Makuszyńskiego oraz przebudowę przyległych ulic: Hiacyntowej i Lawendowej. Dokumenty sygnowali ze strony MZDiT w Częstochowie p.o. dyrektora, Piotr Grzybowski i jego z-ca Piotr Kurkowski, a ze strony wyłonionej w postępowaniu przetargowym firmy wykonawczej panowie: Tomasz Kędzior i Sebastian Nowak. Szef miasta podkreślił, że rozpoczynająca się niebawem realizacja tego zadania na Północy to kolejny po Grabówce i Kiedrzynie punkt na mapie Częstochowy, który zyska ekologiczną infrastrukturę gospodarowania wodami opadowymi, co poprawi komfort życia mieszkańców. – To inwestycja, której dopominali się mieszkańcy okolic ul. św. Brata Alberta zarówno ze względu na brak dostatecznego odwodnienia, jak i zły stan infrastruktury drogowej. Dzięki temu, że podpisujemy dzisiaj umowę na realizację prac, oba tematy, o które zabiegali także obecni dziś miejscy radni, zostaną rozwiązane dla mieszkańców – podkreślił prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk.

Większość z 4,3 mln zł będących kosztami kwalifikowanymi inwestycji zostanie pokryta z dofinansowania jakie miasto uzyskało na ten cel ze środków UE za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020). Koszty niekwalifikowane (ok. 8,3 mln zł), które obejmują np. prace drogowe, miasto musiało zabezpieczyć w budżecie własnym. Łącznie realizacja zaplanowanych do połowy 2021 roku prac będzie kosztować ponad 12,5 mln zł. 

 

 

 

 

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

baner PLK na stronę MPK

Copyright MZDiT Częstochowa © 2020