Ułatwienia w ruchu do czasu wznowienia prac przy przebudowie DK-91

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że do czasu wyłonienia wykonawcy przebudowy pozostałego zakresu al. Wojska Polskiego w Częstochowie (DK-91) i późniejszego przekazania placu budowy, w jego obrębie zostanie wprowadzonych szereg zmian mających na celu ułatwienie poruszania się podróżującym.

Postępują prace przy przebudowie DK-46 - zmiana organizacji ruchu w kilku miejscach

Informujemy że, w związku z rozbudową DK-46 – wciągu ulic: Głównej i Przejazdowej w Częstochowie, od poniedziałku 23.05.2022 częściowej zmianie ulegnie tymczasowa organizacja ruchu na odcinkach:

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy pozostałego zakresu przebudowy al. Wojska Polskiego

W ślad za decyzjami związanymi z odstąpieniem od umowy na realizację prac budowlanych przy DK-91 w Częstochowie

Raport z budowy nowej al. Wojska Polskiego w Częstochowie (DK-91) - stan na koniec marca

Po raz kolejny zachęcamy do tego by sprawdzić, co ważnego dzieje się na budowie nowej al. Wojska Polskiego w Częstochowie (DK-91) i jak postępują prace na poszczególnych odcinkach u progu wiosny 2022 roku.

Postęp prac przy przebudowie ul. Złotej - termin zakończenia bez zmian

Postępują prace przy budowie nowej ul. Złotej w częstochowskiej dzielnicy Zawodzie.

Rozbudowa ul. Jesiennej – z początkiem marca kolejny etap prac

Rozbudowa ul. Jesiennej – z początkiem marca kolejny etap prac

Wykonawca inwestycji związanej z budową łącznika ul. Jesiennej do ul. Bór i przebudowy jej istniejącego śladu między ul. Rydza – Śmigłego a ul. 11 listopada wkracza w kolejny etap prac.

Nowa droga oficjalnie oddana do użytku. Posłuży inwestorom i mieszkańcom!

Nowy łącznik drogowy pomiędzy ulicami: Warszawską i Jaskrowską w Częstochowie został oficjalnie oddany do użytku. Inwestycja po realizacji wszystkich odbiorów uzyskała pozwolenie na użytkowanie od służb nadzoru budowlanego. Przypomnijmy, ze zakończona budowa to nowy ślad drogi, który umożliwi sprawną obsługę terenów inwestycyjnych,

Informacja - wnioski na zajęcie pasa drogowego w celach handlowych na terenie Rynku Wieluńskiego (strona północna) w Częstochowie

I N F O R M A C J A

dla osób, które zamierzają składać wnioski na zajęcie pasa drogowego w celach handlowych na terenie Rynku Wieluńskiego (strona północna) w Częstochowie w okresie październik 2022 r. – styczeń 2023 r.

Informacja - wnioski na zajęcie pasa drogowego na cele handlowe w rejonie cmentarzy w Częstochowie

I N F O R M A C J A

dla osób, które zamierzają składać wnioski na zajęcie pasa drogowego na cele handlowe w rejonie cmentarzy w Częstochowie w okresie Wszystkich Świętych 2022 r.

Raport z budowy DK-46 - postepują prace różnych branż, tymczasowa organizacja ruchu bez zmian

Raport z budowy DK-46 - postepują prace różnych branż, tymczasowa organizacja ruchu bez zmian

Postępują prace przy drugiej, największej we współczesnej historii Częstochowy inwestycji drogowej. Realizowana na zachodzie miasta przebudowa DK-46 czyli ulic: Głównej i Przejazdowej wraz z budową nowego odcinka tzw. obejścia ul. św. Barbary wchodzi w kolejny etap. Przedstawiamy raport z aktualnego stanu prac różnych branż i organizacji ruchu, która obowiązuje na początku roku w obrębie placu budowy.

W związku z powyższymi pracami w pierwszych tygodniach nowego roku niezmienna pozostanie tymczasowa organizacja ruchu przy DK-46 po zachodniej stronie Częstochowy. Utrudnienia napotkamy w obrębie trzech miejsc, gdzie na odcinkach kilkuset metrów obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną tzn.:

• I odcinek - od ul. Szybowej w okolicach granicy miasta do ul. Marynarskiej

W obrębie tego fragmentu:
- wykonano kanalizacje deszczową od ulicy Marynarskiej do ulicy Szybowej
- wykonano roboty drogowe na połowie jezdni do warstwy wiążącej oraz umacniana jest skarpa kolejowa

• II odcinek - od ulicy Tatrzańskiej do obiektu mostowego nad rzeką Gorzelanką

W obrębie tego fragmentu:
- aktualnie trwają roboty związane z realizacją obiektu tymczasowego nad rzeką Gorzelanką, na którym będzie realizowany ruch w trakcie rozbiórki obiektu w ciągu drogi i budowy w jego miejscu obiektu docelowego
- w trakcie wykonanie tzw. bajpasu wodociągowego umożliwiającego realizację robót mostowych
- w trakcie wykonywania odcinek gazociągu w rejonie ulicy Tatrzańskiej

• III odcinek - od rejonu ulicy Szamotowej w kierunku ulicy Warownej

W obrębie tego fragmentu:
- wykonano kanał deszczowy od rejonu ulicy Szamotowej do rejonu ulicy Amonitowej
- plan na najbliższy czas – kontynuacja budowy kanału deszczowego od rejonu ulicy Amonitowej do ulicy Glinowej

Przypomnijmy, że koszt umowny inwestycji realizowanej w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie” wynosi 98 mln zł z dofinansowaniem ze środków UE. Zakończenie prac planowane jest na drugą połowę 2023 roku. O kolejnych postępach realizowanych prac i każdych zmianach będziemy informować w odrębnych komunikatach. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i utrudnienia, budujemy dla Was!
Jedźcie ostrożnie.

Wróć do początku strony