Budowa odwodnienia na Północy z przebudową ul. Św. Brata Alberta i przyległych – finał prac

Część dzielnicy Północ to trzeci – po Kiedrzynie i Grabówce – duży rejon Częstochowy, który przeszedł ostatnio kompleksowe odwodnienie.

Oprócz robót mających zabezpieczać m.in. przed następstwami gwałtownych ulew, wykonano zadania typowo drogowe – w tym rozbudowę ul. św. Brata Alberta, oczekiwaną przez mieszkańców.
Prace ruszyły już w roku podpisania umowy z wykonawcą – czyli 2019 – natomiast zasadniczy ich etap przypadł na naznaczony efektami pandemii rok 2020. Mimo tego inwestycję udało się ukończyć nawet nieco przed pierwotnie planowanym terminem, czyli końcem maja obecnego roku. Przebudowę przeszły trzy ulice – Lawendowa, Hiacyntowa (na obu powstały zbiorniki chłonno-odparowujące) oraz ul. św. Brata Alberta – na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Makuszyńskiego.
– Udało nam się połączyć kolejną inwestycję kluczową z punktu widzenia bezpieczeństwa powodziowego Częstochowy z poprawą jakości sieci drogowej w dzielnicy – podsumowuje prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Odwodnienie części dzielnicy było możliwe dzięki naszym staraniom o fundusze europejskie, które pozyskaliśmy poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przy tej okazji, dorzucając więcej własnych środków, zdołaliśmy przebudować trzy ulice, o które wnioskowali mieszkańcy i radni. Drogowy element tej inwestycji jest niemal tak ważny, jak ten środowiskowy.
Tak więc, choć zasadniczym zamysłem przedsięwzięcia było uporządkowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych, jego zakres odpowiadał również założeniom programów ,,Lepszej Komunikacji” i ,,Przyjaznej Częstochowy”.
W ciągu ul. św. Brata Alberta zbudowano asfaltową, poszerzającą się na jednym z łuków jezdnię o szer. 6 m. Roboty objęły budowę obustronnych opasek bezpieczeństwa, obustronnych chodników, a po stronie południowo-wschodniej – dwukierunkowej, asfaltowej drogi rowerowej (szer. 2 m). Powstały trzywylotowe skrzyżowania z ulicami podrzędnymi oraz czterowylotowe z ulicami Makuszyńskiego i Jemiołową, ponad 70 zjazdów, dwa przejścia dla pieszych i przejazd dla rowerów. W całym ciągu ulicy zbudowano odwodnienie w formie kanalizacji deszczowej z przyłączami do posesji w obrębie pasa drogowego. Jest nowy kanał technologiczny ze studniami i nowe oświetlenie.
W ramach prac w ul. Lawendowej, w pasie drogowym powstała jezdnia (szer. 5 m i dł. ponad 217 m) oraz zjazdy – indywidualne i publiczne. Piesi mają do dyspozycji jednostronne, szerokie na 2 m chodniki. Pomyślano też o tzw. miejscach akumulacji pieszych – krawężnik jest tam maksymalnie obniżony, co ułatwia przekraczanie jezdni na skrzyżowaniach. Zbudowano kanalizację deszczową przejmującą wody opadowe oraz roztopowe i odprowadzającą je do zbiornika chłonno-odparowującego. Nowe oświetlenie to 8 latarni LED z wysięgnikami. Prace objęły też zbudowanie kanału technologicznego oraz przebudowę sieci elektroenergetycznych.
W pasie drogowym kolejnej ulicy – Hiacyntowej – zbudowano jezdnię asfaltową (szer. 5 m), chodnik od strony południowej (szer. 2 m), 6 zjazdów oraz skrzyżowanie z ulicą podrzędną i dwa przejścia dla pieszych. W całym ciągu ulicy powstała kanalizacja deszczowa oraz przyłącza do posesji w obrębie pasa drogowego. Zbudowano głęboki na ponad 2 m otwarty zbiornik chłonno-odparowujący – jego czynna pojemność sięga 1 200 m³. W ul. Hiacyntowej powstał również nowy kanał technologiczny ze studniami oraz oświetlenie.
Inwestycja była współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Ochrona środowiska. Wartość robót sięgnęła niemal 12 mln 600 tys. zł – z tego koszty kwalifikowane w ramach projektu europejskiego to prawie 4 mln 300 tys. zł, a niekwalifikowane – bez mała 8 mln 300 tys. brutto. Wykonawcą odwodnienia części dzielnicy Północ wraz z częścią drogową była firma ,,Drog–Bud”.
Jako że samorządowi zależy na kompleksowym odwodnieniu wszystkich rejonów Częstochowy, które tego wymagają, w planach są jeszcze podobne inwestycje na Wyczerpach i w okolicach ul. Bugajskiej – jeśli tylko pojawią się możliwości budżetowe. Na razie Miejski Zarząd Dróg prowadzi postępowanie przetargowe dotyczące odwodnienia zlewni ulicy Traugutta.
Przypomnijmy: odwodnienie Grabówki zakończono latem 2018 roku. Obok infrastruktury służącej bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu – czyli m.in. zbiornika retencyjnego i kolektorów kanalizacji deszczowej – także tam pomyślano o części drogowej. Z kolei odwodnienie Kiedrzyna miało swój finał rok później. Powstał tam m.in. zbiornik chłonno-odparowujący o powierzchni ok. 1 ha oraz kolektory deszczowe.
Te trzy duże, kluczowe inwestycje odwodnieniowe z ostatnich lat – Grabówka, Kiedrzyn oraz Północ – wraz z towarzyszącymi im zadaniami drogowymi kosztowały w sumie ok. 50 mln zł.

Ulica Brata Alberta po przebudowie
Ulica Brata Alberta po przebudowie
Ulica Brata Alberta po przebudowie
Ulica Brata Alberta po przebudowie
Ulica Brata Alberta po przebudowie
Ulica Brata Alberta po przebudowie
Ulica Brata Alberta po przebudowie
Ścieżka rowerowa w przebudowanej ulicy Brata Alberta
Zbiornik chłonno-odparowujący przy ulicy Hiacyntowej
Ulica Hiacyntowa po przebudowie
Ulica Lawendowa po przebudowie
Ulica Lawendowa po przebudowie
Wróć do początku strony