Kładka dla pieszych przy Mireckiego wyłączona z użytkowania. Będzie wybudowana na nowo

W ślad za jedną z ekspertyz budowlanych, do przeprowadzania których częstochowski MZD jest regularnie zobligowany, natychmiastowo wyłączona z użytkowania zostaje kładka dla pieszych nad al. Wojska Polskiego przy ul. Mireckiego w Częstochowie.

Konieczność ta wynika z niedostatecznego stanu technicznego obiektu, który przy dalszej eksploatacji zagraża bezpieczeństwu użytkujących go mieszkańców. Kładka podobnie jak inne w ciągu al. Wojska Polskiego jest przewidziana do rozbiórki i wybudowania od podstaw w tym samym miejscu w ramach trwającej przebudowy DK-91. Przypomnijmy, że konstrukcja kładki przy ul. Mireckiego została jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji naruszona w wyniku kolizji spowodowanej przez kierującego samochodem ciężarowym. Wówczas przeprowadzone zostały niezbędne naprawy, które umożliwiły tymczasowe, bezpieczne użytkowanie. Dalsza eksploatacja jednak wymaga poważniejszych i bardzo kosztownych napraw. Takie prace byłyby niegospodarne z uwagi na rozbiórkę kładki w perspektywie czasu przewidzianego na realizację przebudowy al. Wojska Polskiego. Dlatego kładka do tego momentu musi zostać wyłączona z użytkowania. Wykonawca zostanie zaś zobowiązany do przeprowadzenia potrzebnych prac budowlanych, które pozwolą na przywrócenie przeprawy pieszych przez al. Wojska Polskiego na wysokości ul. Mireckiego tak szybko, jak to technologicznie możliwe. Bardzo prosimy o nie omijanie zakazu i nie korzystanie z kładki do czasu jej demontażu z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia.

Wróć do początku strony