Kolejne inwestycja drogowo-odwodnieniowa w Częstochowie. We wrześniu początek prac przy ul. Traugutta

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie” zrealizowana zostanie kolejna inwestycja drogowo-odwodnieniowa na terenie naszego miasta.

Przebudowa ul. Traugutta, po budowie odwodnienia w dzielnicach: Kiedrzyn, Grabówka i Północ, będzie zadaniem poprawiającym jednocześnie komunikację i gospodarkę wodami opadowymi w dzielnicy Tysiąclecie. Koszt całości zadania wyniesie ok. 8,8 mln zł. Dzięki prolongacie dofinansowania z przebudowy ul. Św. Brata Alberta, która niedawno została zakończona, część środków (ok. 3,45 mln zł) będzie pochodzić z dofinansowania przekazanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostała część to środki własne z budżetu miasta Częstochowy. Po zakończeniu stosownych formalności plac budowy został przekazany wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu przetargowym. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego rozpocznie roboty budowlane w terenie na początku września. Finał prac planowany jest na koniec września przyszłego roku. W ramach zadania zostanie zrealizowana m.in.: budowa kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami i zbiornika chłonno- odparowującego, budowa drogi, budowa zjazdów i chodnika oraz budowa skrzyżowań z ulicami przyległymi i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Ponadto przebudowany zostanie wodociąg i sieć gazowa. Powstanie też nowe oświetlenie uliczne. O przebiegu prac będziemy informować w odrębnych komunikatach.

Wróć do początku strony