Na ulicy Glogera po przebudowie pozostanie nawierzchnia klinkierowa

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że w obliczu społecznych wniosków o zachowanie ulicy Glogera w nawierzchni klinkierowej, przed kilkoma dniami prace przy przebudowie zostały wstrzymane, a służby drogowe przystąpiły do analiz prawnych i finansowych, które miały określić istnienie możliwości zmiany przedmiotu zamówienia w tym zakresie (w przetargu było ujęte ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej).

Po skontaktowaniu się z wnioskodawcą projektu, który zyskał akceptację kilkuset mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego (ci głosowali na projekt, który po weryfikacji jasno wskazywał technologię asfaltową jako docelową) uzyskano zgodę na modyfikację mając na uwadze interes społeczny i historyczny aspekt pierwotnej nawierzchni. Analizy prawne i techniczne wskazały, że istnieje możliwość ułożenia ponownie, zdemontowanej na czas prac budowlanych, nawierzchni klinkierowej po przebudowie ul. Glogera. Po remoncie podbudowy drogi i pozostałych elementów pasa drogowego klinkier więc zostanie tam ułożony ponownie. Taka formuła zmiany wygeneruje większe koszty prac, do których z budżetu miasta Częstochowy zostanie dołożone ok. 80 tys. zł. Decyzja ta nie powinna mieć natomiast wpływu na termin realizacji całego zadania.

Wróć do początku strony