Stawiamy na poprawę bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie do jesieni tego roku zrealizuje kolejnych 15 projektów poprawiających bezpieczeństwo przy newralgicznych przejściach dla pieszych w różnych częściach miasta. Nowe oznakowanie poziome i pionowe, dodatkowe oświetlenie czy elementy infrastruktury dedykowane niepełnosprawnym mają znacznie poprawić sytuację przede wszystkim niechronionych uczestników ruchu drogowego. Inwestycje za łącznie ponad 0,5 mln zł dofinansowane zostaną w części ze środków Marszałkowskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa na Drogach Województwa Śląskiego”. Poniżej lokalizacje i przedmioty zadań.

 1. Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego, ul. Nowowiejskiego, Al. N.M.P., w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 2. Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kilińskiego, ul. Śląskiej, Al. N.M.P.  w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 3. Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Al. Kościuszki, Al. Wolności Al. N.M.P. w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 4. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Św. Rocha i Św. Krzysztofa w Częstochowie.

 5. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Okulickiego i Bialskiej w Częstochowie.

 6. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Okulickiego i Dekabrystów w Częstochowie.

7. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Okulickiego i Łódzkiej w Częstochowie.

8. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Okulickiego i Mazowieckiej w Częstochowie.

 9. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Okulickiego i Św. Krzysztofa w Częstochowie.

 10. Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych w rejonie Placu Daszyńskiego w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 11. Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego, ul. Popiełuszki, Al. N.M.P., w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 12. Dostosowanie istniejącego przejścia dla pieszych przez Al. N.M.P. w rejonie Ryneczku w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 13. Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wilsona, Al. N.M.P., ul. Piłsudskiego w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 14. Oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych ul. Dekabrystów w Częstochowie.

 15. Oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych ul. PCK w Częstochowie pomiędzy szkołą a szpitalem.

O przebiegu realizacji powyższych zadań poinformujemy w odrębnych komunikatach.

Wróć do początku strony