W lecie kumulacja prac z bieżącego utrzymania na częstochowskich ulicach

 

Początek lata to oprócz realizacji zadań inwestycyjnych przede wszystkim czas kiedy na ulicach w granicach Częstochowy trwają najbardziej intensywne w roku prace związane z bieżącym utrzymaniem. Remonty i naprawy cząstkowe jezdni wraz z wyrównywaniem dróg gruntowych to działania, które są realizowane w całym mieście i oczekiwane najbardziej przez mieszkańców. Jednak obok tych prac istotną rolę w mieście spełniają także czyszczenie nawierzchni ulic, chodników i dróg rowerowych, darniowanie tychże, odtwarzanie oznakowania poziomego czy konserwacja urządzeń infrastruktury drogowo – odwodnieniowej.

Oto lista części realizowanych na zlecenie MZD przedsięwzięć z wymienionego zakresu.

  •      Aktualnie realizowane remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych – prace w ostatnich lub najbliższych dniach prowadzone są m.in. w ciągu ulic: 11 Listopada, Mała Warszawka, Olszowa, Sportowa, Sokola, Łokietka, Turkusowa, Trzcinowa, Pastelowa, Sabinowska (rej. Posesji 34), Liszka Dolna, Pirotechników, Czeremchowa ponadto naprawy patcherem w ulicach: Cieszyńskiej i Kartuskiej. Układany także jest dywanik z frezu w ul. Wrzosowej. Kolejne tego typu remonty w następnych tygodniach.
  •      Równanie dróg gruntowych – pracami aktualnie objęte są ulice: Gdańska, Toruńska, Suwalska, Wichrowa, Sudecka, Huculska, Józefata, Przelotna, boczna od Wielkoborskiej dojazd do ogródków działkowych – prace będą kontynuowane w kolejnych tygodniach także w innych lokalizacjach.
  •       Czyszczenie ulic, chodników – w zależności od standardu drogi sprzątanie w ramach stałego utrzymania odbywa się od 8 razy w ciągu miesiąca (ścisłe centrum miasta), przez 4 razy w ciągu miesiąca (układ komunikacyjny wokół centrum miasta), po 2 razy w ciągu miesiąca (drogi poza centrum miasta). Ponadto realizowane są także w zakresie czyszczenia prace interwencyjne. Realizacja najczęściej w nocy.
  •      Darniowanie chodników i dróg rowerowych - chodnik i ścieżka rowerowa ul. Westerplatte (strona południowa), chodnik ul. Kisielewskiego – odcinek od Traugutta do Dmowskiego str. zachodnia (+ 2 przejścia dla pieszych), chodnik ul. Rakowska str. północna (+ 10 wysepek na odcinku od Limanowskiego do Jesiennej ), chodnik ul. Limanowskiego str. zachodnia odcinek od Żareckiej do Rakowskiej, chodnik ul. Bugajska str. południowa  odcinek od przejazdu kolejowego do ul. Szerokiej, chodnik ul. Bohaterów Katynia str. wschodnia odcinek od Różanej do Smolnej
  •       Utrzymanie kanalizacji deszczowej – polegające na czyszczeniu wpustów na terenie miasta zgodnie z harmonogramem ulic pozamiatanych po zimie
  •     Odtwarzanie oznakowania poziomego dedykowanego wszystkim uczestnikom ruchu drogowego – po odtworzeniu stosownego oznakowania w strefie płatnego parkowania, finalizowane są prace polegające na realizacji odtworzeń w ciągu dróg krajowych na terenie Częstochowy, co potrwa do końca czerwca, następnie oznakowanie poziome odtwarzane będzie do końca lata na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach miasta. Wszędzie oznakowanie odtwarzane jest w możliwie pełnym zakresie przede wszystkim w wymiarze w pełni odpowiadającym za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.  

Szereg prac z powyższego zakresu zostało już wykonanych po zimie w większości rejonów miasta, jednak do końca lata możemy spodziewać się kontynuacji w każdej z branż w całej Częstochowie. Większość robót może być realizowana tylko przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, a część z nich może generować czasowe utrudnienia, za które przepraszamy.

Wróć do początku strony