Wiosenne porządki na ulicach Częstochowy po drogiej zimie

Miniona zima okazała się dla utrzymania 650 km dróg na terenie Częstochowy bardzo kosztowna. Środki przeznaczone przez częstochowski MZD na akcję od listopada do końca marca wyniosły w tym sezonie ok. 13,9 mln zł.

 

To w przybliżeniu blisko 12 mln zł więcej niż w analogicznym czasie rok wcześniej. Co oczywiste na taki wzrost wpływ miała przede wszystkim surowa aura, która dla zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym wymagała zlecania zdecydowanie większej liczby wyjazdów floty specjalistycznego sprzętu firmy wykonawcy do zimowego oczyszczania miasta.

Proces usuwania zanieczyszczeń pozostałych po zimie rozpocznie się od centrum miasta i w kolejnych dniach będzie docierał do coraz to dalej położnych rejonów. Przedsięwzięcie to będzie prowadzone równolegle do podobnych działań realizowanych przez Centrum Usług Komunalnych, które rozpoczęło już proces sprzątania na peronach przystankowych w Częstochowie.

Harmonogram mechanicznego oczyszczania ulic, chodników i dróg rowerowych w dzielnicach Częstochowy:

• Śródmieście, Stare Miasto (8.04-13.04)

• Lisiniec, Podjasnogórska, Grabówka (14.04-20.04)

• Ostatni Grosz, Trzech Wieszczów (21.04-27.04)

• Raków, Wrzosowiak, Błeszno (27.04-5.05)

• Stradom, Gnaszyn-Kawodrza, Dźbów (6.05-14.05)

• Zawodzie-Dąbie, Mirów (14.05-20.05)

• Częstochówka-Parkitka, Tysiąclecie, Kiedrzyn (20.05-26.05)

• Północ, Wyczerpy, Aniołów (26.05-2.06)

Prace będą realizowane o rożnych porach dnia i nocy.

Wraz ze stałą poprawą aury służby MZD rozpoczęły też koordynację remontów cząstkowych na drogach asfaltowych i wyrównywanie dróg gruntowych w miejscach, gdzie zima pozostawiła po sobie ubytki w nawierzchniach. Proces ten będzie postępował w różnym natężeniu i w różnych częściach miasta jednocześnie przez całą wiosną. Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonach prac, ostrzeżenia o większych utrudnieniach dostępne będą na naszej stronie www.mzd.czest.pl w zakładce „utrudnienia w ruchu”. W dalszej kolejności na terenie miasta odtwarzane odcinkowo będzie oznakowanie poziome, tam gdzie będzie to konieczne ze względów bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Warto także podkreślić, że wiosennymi porządkami na ulicach Częstochowy objęte będą także wszystkie wiaty na przystankach autobusowych i tramwajowych. Naprawa, konserwacja i oczyszczanie 438 wiat rozpocznie się także wiosną, po Wielkanocy, tuż po zakończeniu procedury, która wyłoni wykonawcę stosownych prac. Proces ten zostanie powtórzony jesienią.

Po zakończeniu wszystkich powyższych możliwe będzie określenie kosztów, jakie z budżetu Miejskiego Zarządu Dróg zostaną finalnie przeznaczone na wiosenne porządki w Częstochowie.

Wróć do początku strony