Inwestycje zakończone
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY. POPRAWA STANU DRÓG KLUCZEM DO POPRAWY STANU GOSPODARKI SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGOW RAMACH RPO WSL 2007 - 2013 Informacje ogólne: Beneficjentami projektu są: Powiat Myszkowski (lider projektu), Powiat Częstochowski i Gmina Miasto Częstochowa. Projekt polega na przebudowie Dróg powiatowych na odcinku Choroń - Poraj do granicy powiatu myszkowskiego. Powiat Częstochowski będzie kontynuował…
Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY. POPRAWA DOSTĘPU DO JASNEJ GÓRY – PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO OTOCZENIA JASNEJ GÓRY W CZĘSTOCHOWIE – UL. KORDECKIEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPO WSL 2007 - 2013 Informacje ogólne: Dnia 6 sierpnia 2008 roku Miejski Zarząd Dróg zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Poprawa dostępu do…
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY. BUDOWA ULICY WRAZ Z KANAŁEM DESZCZOWYM W UL. DOBRZYŃSKIEJ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPO WSL 2007 - 2013   Informacje ogólne: Dnia 8 sierpnia 2008 roku Miejski Zarząd Dróg zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Budowa ulicy wraz z kanałem deszczowym w ul. Dobrzyńskiej”. Oferty…
Strona 4 z 5

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2019