Inwestycje zakończone
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY. POPRAWA DOSTĘPU DO JASNEJ GÓRY – PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO OTOCZENIA JASNEJ GÓRY W CZĘSTOCHOWIE – UL. KORDECKIEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPO WSL 2007 - 2013 Informacje ogólne: Dnia 6 sierpnia 2008 roku Miejski Zarząd Dróg zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Poprawa dostępu do…
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY. BUDOWA ULICY WRAZ Z KANAŁEM DESZCZOWYM W UL. DOBRZYŃSKIEJ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPO WSL 2007 - 2013   Informacje ogólne: Dnia 8 sierpnia 2008 roku Miejski Zarząd Dróg zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Budowa ulicy wraz z kanałem deszczowym w ul. Dobrzyńskiej”. Oferty…
„Usprawnienie dostępności komunikacyjnej terenów strefy aktywności gospodarczej w Częstochowie” Projekt został częściowo sfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 29 czerwca 2005 roku Gmina Miasto Częstochowa podpisało Umowę na przebudowę ulicy Legionów na odcinku od ulicy Złotej do ulicy Hallera z Wykonawcą - Konsorcjum w składzie DROMET Sp. z o.o. i Ziajka Zbigniew Przedsiębiorstwo Drogowe. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 24 czerwca 2005 r. Termin rozpoczęcia…
„Usprawnienie przejazdu w południowym korytarzu tranzytowym w Częstochowie” Projekt został częściowo sfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   Jak się to wszystko zaczęło W maju 2004 r. Gmina Miasto Częstochowa przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, składając wniosek o dofinansowanie projektu pn.„Usprawnienie przejazdu w południowym korytarzu tranzytowym w Częstochowie”   Sukces 14 lipca 2005 roku Prezydent Miasta Częstochowy Tadeusz…
Strona 5 z 5

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2020