Inwestycje zakończone
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY. ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA ZWYKŁEGO ULIC: MŁODOŚCI - LUDOWA W CZĘSTOCHOWIE NA SKRZYŻOWANIE SKANALIZOWANE TYPU RONDO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ODWODNIENIA, OŚWIETLENIA I KOLIDUJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPO WSL 2007 – 2013   Informacje ogólne: Umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania została zawarta w dniu…

Budowa ulicy Tatrzańskiej w Częstochowie

poniedziałek, 16 czerwiec 2014 15:55
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY. BUDOWA ULICY TATRZAŃSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE  GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPO WSL 2007 - 2013   Informacje ogólne: Umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania została zawarta w dniu 06 stycznia 2010 r. pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg i Transportu w Częstochowie a Wykonawcą ADAC-LEWAR s.c. Tomasz Księżarek…
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY. PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W CZĘSTOCHOWIE – UL. KUSIĘCKA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPO WSL 2007 – 2013 W RAMACH DZIAŁANIA 1.1.1 INFRASTRUKTURA ROZWOJU GOSPODARCZEGO   Informacje ogólne: W dniu 27 lipca 2013 r. zawarto pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg i Transportu w Częstochowie a firmą DROMET Sp. z o.o. umowę na wykonanie…
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY. PRZEBUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W ISTNIEJĄCYCH PASACH DROGOWYCH ULICY JAGIELLOŃSKIEJ I ALEI BOHATERÓW MONTE CASSINO W CZĘSTOCHOWIE  GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPO WSL 2007 - 2013   Informacje ogólne: Umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania została zawarta w dniu 03 października…
Strona 2 z 5

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2019