Inwestycje zakończone
PRZEBUDOWA DK 91 W CZĘSTOCHOWIE - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK 91 z DK 1 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007 – 2013   Informacje ogólne: W dniu 24 lipca 2013 r. w Warszawie, w Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Projekt jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i…
Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną
Połączenie DK-1 z północną częścią Miasta Częstochowy - węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY. BUDOWA PÓŁNOCNEGO KORYTARZA W CZĘSTOCHOWIE. ETAP II OD ULICY ŚW. BRATA ALBERTA DO ULICY MAKUSZYŃSKIEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPO WSL 2007 - 2013   Informacje ogólne: W dniu 10 lipca 2012 r. zawarto pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg i Transportu w Częstochowie a firmą DROG-BUD Sp. z o.o. umowę na wykonanie…
Strona 3 z 5

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2019