Projekty organizacji ruchu
czwartek, 06 czerwiec 2013 09:05

Projekty organizacji ruchu

W przypadku występowania z wnioskiem o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym i docelowej organizacji ruchu należy:

 1. Złożyć pisemnie do Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu, który powinien zawierać:
  • dane osobowe lub dane firmy wraz z danymi kontaktowymi
  • opis wykonywanych w pasie drogowym robót: miejsce robót, terminy
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  • projekt organizacji ruchu w czasie wykonywania robót lub docelowej organizacji ruchu - w dwóch egzemplarzach
 3. Opłaty:
  • wniosek nie podlega opłacie skarbowej
 4. Termin i sposób załatwienia:
  • rozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów
  • uzgodnienie dokumentacji następuje przez zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
 5. Podstawa prawna:
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, ze zm.).
 6. Tryb odwoławczy:
  • w sprawie nie przysługuje stronie odwołanie
 7. Inne informacje:
  • w przypadku dróg kategorii powiatowej, wojewódzkiej i krajowej do projektu organizacji ruchu należy dołączyć opinię Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie
 8. Wniosek wraz z załącznikami złożyć można:
  • w Kancelarii MZDiT w Częstochowie - pok.11
  • listownie na adres: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, ul. ks. J. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa

Więcej informacji można uzyskać w pok. 27 oraz pod numerem tel. 34 366 43 05 wew. 143

 

ZAŁĄCZNIKI:

docWNIOSEK

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

Copyright MZDiT Częstochowa © 2017