Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków

W przypadku występowania z wnioskiem o zezwolenie na korzystanie z przystanków należy:

 1. Złożyć pisemnie do Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie wniosek o wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, który powinien zawierać:
  • dane wnioskodawcy wraz z danymi kontaktowymi
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej
  • kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON)
  • kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
  • rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów na terenie Częstochowy
  • wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw i lokalizacji.
 3. Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami
 4. Szczegółowe zasady korzystania z przystanków określa Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 188/XIII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 października 2011 r. „Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Częstochowa”
 5. Wniosek wraz z załącznikami złożyć można:
  • w Kancelarii MZDiT w Częstochowie
  • listownie na adres: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, ul. Legionów 52, 42-202 Częstochowa
 6. Wniosek o wydanie zgody na korzystanie z przystanków zostanie rozpatrzony w terminie do 30 dni od dnia wpływu do kancelarii MZDiT wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych do wydania zezwolenia.

Więcej informacji można uzyskać  pod numerem tel. 34 366 43 05

 

ZAŁĄCZNIKI:

docWNIOSEK

xlsWYKAZ PRZYSTANKÓW

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018