Informacja o dzierżawie kanałów technologicznych

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie zgodnie z art.39 ust.7a i 7b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 260 z późn. zm.) informuje o zamiarze udostępnienia kanałów technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych na terenie miasta Częstochowy. Informacje ogólne: Udostępnianie kanałów technologicznych dokonywane jest, zgodnie z art.19 ust. 5 ustawy o drogach publicznych przez Zarządcę Dróg, jakim jest Prezydent Miasta Częstochowy, na zasadach określonych art. 39 ust. 7 oraz 7a-7f ww. ustawy. Zarządzenie Prezydenta Miasta Częstochowy nr 1614/13 z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości…
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie zgodnie z art.39 ust.7a i 7b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 260 z późn. zm.) informuje o zamiarze udostępnienia kanałów technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych na terenie miasta Częstochowy. Informacje ogólne: Udostępnianie kanałów technologicznych dokonywane jest, zgodnie z art.19 ust. 5 ustawy o drogach publicznych przez Zarządcę Dróg, jakim jest Prezydent Miasta Częstochowy, na zasadach określonych art. 39 ust. 7 oraz 7a-7f ww. ustawy. Zarządzenie Prezydenta Miasta Częstochowy nr 1614/13 z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości…
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie zgodnie z art.39 ust.7a i 7b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 260 z późn. zm.) informuje o zamiarze udostępnienia kanałów technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych na terenie miasta Częstochowy. Informacje ogólne: Udostępnianie kanałów technologicznych dokonywane jest, zgodnie z art.19 ust. 5 ustawy o drogach publicznych przez Zarządcę Dróg, jakim jest Prezydent Miasta Częstochowy, na zasadach określonych art. 39 ust. 7 oraz 7a-7f ww. ustawy. Zarządzenie Prezydenta Miasta Częstochowy nr 1614/13 z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości…

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018