Aktualne przetargi - ogłoszone

      Ogłoszenie nr 520819-N-2018 z dnia 2018-02-20 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: 1. Przebudowa ul. Boya-Żeleńskiego w Częstochowie, 2. Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Żużlową w Częstochowie na rondo turbinowe, 3. Rozbudowa ul. Dąbrówki w Częstochowie wraz z przyłączami wod.-kan., 4.Dokumentacja dla rozbudowy ul. Św. Kingi w Częstochowie, 5. Rozbudowa ul. Łódzkiej, 6. Budowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szajnowicza-Iwanowa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej…
OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w DUUE 2018-01-30 - 2018-S 020-041189 30-01-2018 r. ZAŁĄCZNIKI: SIWZ + ZAŁĄCZNIKI 30-01-2018 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ wraz z załącznikami 06-02-2018 r. Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWIZ 09-02-2018 ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 15-02-2018 r. ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 19-02-2018 R. ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 22-02-2018 R.  
ZAŁĄCZNIKI: PLAN POSTEPOWAŃ o UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO w 2018 ROKU 19-01-2018 r.

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018