Aktualne przetargi - ogłoszone
piątek, 15 kwiecień 2016 14:38

Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie, dla procedury "Zaprojektuj i zbuduj

ZAŁĄCZNIKI:

pdfOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYSŁANE do DUUE- 2016-04-15

pdfSPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU WYSŁANE do DUUE- 2016-04-18

pdfOPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w DUUE 2016-04-20 - 2016-S 077-135642

zipSIWZ + ZAŁĄCZNIKI

pdfOPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 2016 S 078-138417 Z 2016-04-21

zipPISMO DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ORAZ ODWOŁANIE DO KIO

zipSPROSTOWANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, POWIADOMIENIE O ZMIANACH SIWZ, ZMIANACH TERMINÓW, ZAŁĄCZNIKI

pdfOGŁOSZENIA O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA OPUBLIKOWANE w DUUE- 2016-05-19

zipSPROSTOWANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, ZAWIADOMIENIA O ZMIANACH TERMINÓW

pdfOGŁOSZENIA O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA OPUBLIKOWANE w DUUE- 2016-06-07

zipODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ POWIADOMIENIA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNOSZENIA WADIUM+ SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 03-08-2016 R.

pdfOGŁOSZENIA O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA OPUBLIKOWANE w DUUE - 2016-08-05

zipSPROSTOWANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, POWIADOMIENIE o ZMIANACH SIWZ 11-08-2016 r.

zipSPROSTOWANIA OGŁOSZENIA o ZAMÓWIENIU, POWIADOMIENIE o ZMIANACH SIWZ, ZMIANACH TERMINÓW 30-09-2016 R.

pdfOPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA o ZAMÓWIENIU - 2016 S 191-343804 z 2016-10-04

docPOWIADOMIENIE O ZMIANACH SIWZ, ZMIANACH TERMINÓW 18-11-2016 r.

pdfSPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 22-11-2016 r.

pdfODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA do SIWZ, MODYFIKACJA SIWZ, ZMIANA TERMINÓW

pdfSPROSTOWANIE OGŁOSZENIA o ZAMÓWIENIU

zipMODYFIKACJA SIWZ, ZMIANA TERMINÓW + ZAŁĄCZNIK 21-03-2017 r.

pdfSPROSTOWANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 24-03-2017 r.

zipODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA, MODYFIKACJA SIWZ, ZMIANA TERMINÓW + ZAŁĄCZNIKI 28-04-2017 r.

pdfOPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGLOSZENIA O ZAMOWIENIU 04-05-2017r.

zipMODYFIKACJA SIWZ, ZMIANA TERMINÓW + ZAŁĄCZNIK 18-05-2017 r.

pdfSPROSTOWANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 22-05-2017 r.

zipMODYFIKACJA SIWZ, ZMIANA TERMINÓW + ZAŁĄCZNIKI 30-05-2017 r.

docMODYFIKACJA SIWZ 30-05-2017 r.

pdfSPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 01-06-2017 r.

docMODYFIKACJA SIWZ 02-06-2017 r.\

pdfSPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 07-06-2017 r.

zipMODYFIKACJA SIWZ + ZAŁĄCZNIK 08-06-2017 r.

docODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 14-06-2017 r.

docINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 22-06-2017 r.

docOGLOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 28-11-2017 r.

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018