Aktualne przetargi - ogłoszone
piątek, 15 kwiecień 2016 14:52

Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie, dla procedury "Zaprojektuj i zbuduj".

ZAŁĄCZNIKI:

pdfOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYSŁANE do DUUE- 2016-04-15

pdfOPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w DUUE 2016-04-20 - 2016-S 077-135652

zipSIWZ + ZAŁĄCZNIKI

zipPISMO DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ORAZ ODWOŁANIE DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA ALEI WOJSKA POLSKIEGO - DK 1 W CZĘSTOCHOWIE, DLA PROCEDURY "ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ".

zipPOWIADOMIENIA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNOSZENIA WADIUM+ OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

pdfOPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIE 2016-S-095-170409

zipZAWIADOMIENIA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNOSZENIA WADIUM+ SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

pdfOPUBLIKOWANEGO SPROSTOWANIA OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA 08.06.2016 r.

pdfODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ+MODYFIKACJA SIWZ

zipZAŁĄCZNIKI

pdfOPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W DUUE 2016S 113-201213 Z DNIA 14-06-2016

zipODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ POWIADOMIENIA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNOSZENIA WADIUM + SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

pdfOPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 09-08-2016 r.

zipMODYFIKACJI SIWZ O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNOSZENIA WADIUM+ SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 30-09-2016

pdfOPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 05-10-2016

docODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ, MODYFIKACJA SIWZ, ZMIANA TERMINÓW 18-11-2016 r.

pdfSPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 22-11-2016 r.

pdfODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ + MODYFIKACJA SIWZ, INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ WNOSZENIA WADIUM

pdfOPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

zipPOWIADOMIENIA O ZMIANACH SIWZ+ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNOSZENIA WADIUM 21-03-2017 r.

pdfOPUBLIKOWANEGO SPROSTOWANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 24-03-2017 r.

zipMODYFIKACJA SIWZ, ZMIANA TERMINÓW + ZAŁĄCZNIK 13-04-2017 r.

pdfOPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 18-04-2017 r.

zipODPOWIEDZI-NA-ZAPYTANIA-DO-SIWZ-ZMIANA-TERMINOW-20-04-2017.zip

zip- ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO

zip- ZAŁĄCZNIK NR 2 - PFU DK 1

zip- ZAŁĄCZNIK NR 3 - DECYZJA OOS

zip- ZAŁĄCZNIK NR 4 - RAPORT OOS

zip- ZAŁĄCZNIK NR 5 - LOKALIZACJA EKRANÓW DZWIĘKOCHŁONNYCH

zip- ZAŁĄCZNIK NR 6 - SCHEMAT WYPEŁNIEŃ EKRANÓW ESTAKADY NAD AL. POKOJU

zip- ZAŁĄCZNIK NR 7a - DK1 WARUNKI TAURON

zip- ZAŁĄCZNIK NR 7b - DK1 WARUNKI ORANGE

zip- ZAŁĄCZNIK NR 7c - DK1 WARUNKI FORTUM

zip- ZAŁĄCZNIK NR 7d - DK1 WARUNKI GAZOWNICTWA

zip- ZAŁĄCZNIK NR 7e - WARUNKI PWiK

zip- ZAŁĄCZNIK NR 8 - DOKUMENTACJA ARCHIWALNA NOWE ODWIERTY

zip- ZAŁĄCZNIK NR 9 - SYTUACJA PFU - DK1 (dwg.)

zip- ZAŁĄCZNIK NR 10 - KARTY POMIAROWE Z MAPY AKUSTYCZNEJ

pdfOPUBLIKOWANEGO SPROSTOWANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 24-04-2017 r.

zipPOWIADOMIENIA O ZMIANACH SIWZ + ZMIANA TERMINÓW ORAZ TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 09-05-2017 r.

pdfOPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 11-05-2017 r.

docMODYFIKACJI SIWZ + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNOSZENIA WADIUM 17-05-2017 r.

pdfOPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 19-05-2017 r.

zipMODYFIKACJI SIWZ + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNOSZENIA WADIUM 01-06-2017 r.

zipMODYFIKACJA SIWZ + WZÓR UMOWY 02-06-2017 r.

pdfSPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANEGO W DUUE W DNIU 201-6-03 05-06-2017 r.

zipPOWIADOMIENIE + ZAŁĄCZNIKI 22-06-2017 r.

pdfINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 26-06-2017 r.

pdfOGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘOWANIA 15-09-2017 r.

pdfOGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 10-11-2017 r.

docUNIEZAŻNIENIE CZYNNOŚCI 17-01-2018 r.

docOGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 14-02-2018 r.

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018