Aktualne przetargi - ogłoszone
piątek, 15 kwiecień 2016 14:52

Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie, dla procedury "Zaprojektuj i zbuduj".

ZAŁĄCZNIKI:

pdfOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYSŁANE do DUUE- 2016-04-15

pdfOPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w DUUE 2016-04-20 - 2016-S 077-135652

zipSIWZ + ZAŁĄCZNIKI

zipPISMO DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ORAZ ODWOŁANIE DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA ALEI WOJSKA POLSKIEGO - DK 1 W CZĘSTOCHOWIE, DLA PROCEDURY "ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ".

zipPOWIADOMIENIA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNOSZENIA WADIUM+ OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

pdfOPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIE 2016-S-095-170409

zipZAWIADOMIENIA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNOSZENIA WADIUM+ SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

pdfOPUBLIKOWANEGO SPROSTOWANIA OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA 08.06.2016 r.

pdfODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ+MODYFIKACJA SIWZ

zipZAŁĄCZNIKI

pdfOPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W DUUE 2016S 113-201213 Z DNIA 14-06-2016

zipODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ POWIADOMIENIA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNOSZENIA WADIUM + SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

pdfOPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 09-08-2016 r.

zipMODYFIKACJI SIWZ O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNOSZENIA WADIUM+ SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 30-09-2016

pdfOPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 05-10-2016

docODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ, MODYFIKACJA SIWZ, ZMIANA TERMINÓW 18-11-2016 r.

pdfSPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 22-11-2016 r.

pdfODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ + MODYFIKACJA SIWZ, INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ WNOSZENIA WADIUM

pdfOPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

zipPOWIADOMIENIA O ZMIANACH SIWZ+ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNOSZENIA WADIUM 21-03-2017 r.

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2017