Archiwum przetargów

Ogłoszenie nr 609742-N-2019 z dnia 2019-10-15 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Budowa oświetlenia drogowego dla zadań: 1) Budowa oświetlenia ulic: Limanowskiej i Ostrowskiej w Częstochowie 2) Budowa oświetlenia ulicy Kartuskiej w CzęstochowieOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkoweOgłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejNie Nazwa projektu lub programuO zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanychNie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących…
 Ogłoszenie nr 605947-N-2019 z dnia 2019-10-04 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Palmowej (dojazd do cmentarza) - BO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub…

Budowa miejsc parkingowych w ul. św. Rocha - BO

wtorek, 01 październik 2019 14:16
 Ogłoszenie nr 604236-N-2019 z dnia 2019-10-01 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Budowa miejsc parkingowych w ul. św. Rocha - BO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,…
 Ogłoszenie nr 602600-N-2019 z dnia 2019-09-26 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji Projektu pod nazwą: Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zadanie przewidziane do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie…
Strona 1 z 114

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2019