Archiwum przetargów
piątek, 20 kwiecień 2018 13:03

Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji projektu pod nazwą: BUDOWA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA TERENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY I. PRZY DWORCU CZĘSTOCHOWA GŁÓWNA UL. PIŁSUDSKI

pdfOPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w DUUE 2018-04-20 - 2018 S 077-171851

 ZASTĘPCA DYREKTORA MZDiT W CZĘSTOCHOWIE
mgr EMILIA TRZEPIZUR

zipSIWZ + ZAŁĄCZNIKI 17-04-2018r.

docOdpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 23-05-2018r.

pdfSPROSTOWANIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYSŁANE do DUUE - 2018-05-23

p.o. DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE
mgr inż. PIOTR KURKOWSKI

docPOWIADOMIENIE O ZMIANACH TERMINÓW 2018-05-23

pdfOPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU w DUUE 2018-05-25 - 2018 S 098-224432

pdfSPROSTOWANIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYSŁANE do DUUE - 2018-06-21

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
mgr inż. Mirosław Kucia-Piekarski

docPOWIADOMIENIE O ZMIANACH SIWZ - DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH - 2018-06-21

docKLAUZULA INFORMACYJNA RODO

pdfOPUBLIKOWANEGO OGŁOSZENIA W DUUE O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA 26-06-2018

ZASTĘPCA DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE
mgr EMILIA TRZEPIZUR

docPOWIADOMIENIE O ZMIANACH TERMINÓW - do wszystkich zainteresowanych 2018-07-23

pdfSPROSTOWANIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYSŁANE DO DUUE - 2018-07-23 

ZASTĘPCA DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE
mgr EMILIA TRZEPIZUR

pdfOPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU w DUUE 2018-07-25 - 2018 S 141-323510

p.o. Zastępcy Dyrektora
mgr inż. Mirosław Kucia-Piekarski

pdf SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU WYSŁANE do DUUE 04-09-2018r.

 p.o. DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE
    mgr inż. PIOTR KURKOWSKI

docPOWIADOMIENIE O ZMIANACH SIWZ, ZMIANACH TERMINÓW DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 04-09-2018r.

pdfOPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU w DUUE 07-09-2018r.

ZASTĘPCA DYREKTORA MZDiT  w CZĘSTOCHOWIE
mgr EMILIA TRZEPIZUR

zipSPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ POWIADOMIENIA O ZMIANACH 19-09-2018

Ogłoszenie podpisuje: p.o. DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE
mgr inż. PIOTR KURKOWSKI

pdfSPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU w DUUE 2018-09-21 - 24-09-2018 r.

Ogłoszenie podpisuje: p.o. DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE
mgr inż. PIOTR KURKOWSKI

docPOWIADOMIENIE o ZMIANACH TERMINÓW - do wszystkich zainteresowanych 2018-10-03

pdfSPROSTOWANIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYSŁANE do DUUE- 2018-10-03

ZASTĘPCA DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE
mgr EMILIA TRZEPIZUR

docPOWIADOMIENIE o ZMIANACH TERMINÓW - do wszystkich zainteresowanych 2018-10-10

pdfSPROSTOWANIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYSŁANE do DUUE- 2018-10-10

p.o. Zastępcy Dyrektora
mgr inż. Mirosław Kucia-Piekarski

pdfOPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU w DUUE 2018-10-12 - 2018

 p.o. DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE
mgr inż. PIOTR KURKOWSKI

pdfSPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PRZESŁANE DO DUUE 2018-10-24

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Finansowych i Zamówień Publicznych MZDiT w CZĘSTOCHOWIE
mgr EMILIA  TRZEPIZUR

docPOWIADOMIENIE o ZMIANACH TERMINÓW - do wszystkich zainteresowanych 2018-10-24

pdf SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PRZESŁANE DO DUUE 2018-10-29

pdfSPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PRZESŁANE DO DUUE 2018-10-29

 ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Finansowych i Zamówień Publicznych MZDiT w CZĘSTOCHOWIE
mgr EMILIA  TRZEPIZUR

docPOWIADOMIENIE o ZMIANACH TERMINÓW - do wszystkich zainteresowanych 2018-10-29

zipMODYFIKACJA 2018-10-29 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

pdfSPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PRZESŁANE DO DUUE 2018-10-31

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE
MIROSŁAW KUCIA - PIEKARSKI

docPOWIADOMIENIE O ZMIANACH TERMINÓW - do wszystkich zainteresowanych 2018-10-31

zipMODYFIKACJA 31-10-2018 r.

pdf OPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU w DUUE 2018-11-03

 ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Finansowych i Zamówień Publicznych MZDiT w CZĘSTOCHOWIE
mgr EMILIA  TRZEPIZUR

doc ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ - DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 13 -11 -2018 r. 

doc INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 16-11-2018 r.

docOGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 20-11-2018 r. 

doc UNIEWAŻNIENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA  31-12-2018 

docOGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA   16-01-2019

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2020