Archiwum przetargów

ZAŁĄCZNIKI: OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w DUUE 2017 S 119-240098 - 2017-06-24 26-06-2017 SIWZ + ZAŁĄCZNIKI 26-06-2017 OPUBLIKOWANEG OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA 27-06-2017 MODYFIKACJA SIWZ, ZMIANA TERMINÓW + ZAŁĄCZNIK (SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ODNOŚNIE ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ PERSONELU WYKONAWCY) ODPOWIEDZI na ZAPYTANIA, MODYFIKACJA SIWZ, ZMIANA TERMINÓW + ZAŁĄCZNIK (WYKAZ USŁUG) OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE o SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA MODYFIKACJA SIWZ, ZMIANA TERMINÓW 20-07-2017 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 21-07-2017 r. OPUBLIKOWANEGO OGŁOSZENIA o SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA 25-07-2017 r. POWIADOMIENIE O ZMIANACH SIWZ +ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ 27-07-2017 r. OPUBLIKOWANEGO W DUUE SPROSTOWANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Z DNIA 2017-07-29 31-07-2017 r. INFORMACJA Z…
ZAŁĄCZNIKI: OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w DUUE 231853-2017-PL z dnia 17-06-2017 19-06-2017 r SIWZ + ZAŁĄCZNIKI 19-06-2017 r. POWIADOMIENIA O ZMIANACH SIWZ 27-06-2017 r. OPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 27-06-2017 r. MODYFIKACJA SIWZ 14_07_2017r. OPUBLIKOWANEGO OGŁOSZENIA o SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA POWIADOMIENIE O ZMIANACH SIWZ +ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ 26-07-2017   SPROSTOWANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANEGO W DUUE 2017-07-28 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 11-08-2017 r.
ZAŁĄCZNIKI: OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – 2017-06-13 SIWZ + ZAŁĄCZNIKI 13-6-2017 r OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA 14-06-2017 r. OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA 27-06-2017 r. ODPOWIEDZI-na-ZAPYTANIA-MODYFIKACJA-SIWZ-ZMIANA-TERMINOW-11-07-2017.zip OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ ORAZ POWIADOMIENIE O ZMIANACH SIWZ 21-07-2017r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ ORAZ POWIADOMIENIE O ZMIANACH SIWZ 21-07-2017r. OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA 25-07-2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 08-08-2017 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 28-08-2017 r.
ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA BZP NR 530562-N-2017 Z DNIA 12-06-2017 SIWZ + ZAŁĄCZNIKI 12-06-2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 20-06-2017 r. POWIADOMIENIA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 21-06-2017 r.

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2017