Archiwum przetargów

  Ogłoszenie nr 575545-N-2018  z dnia 2018-06-19 r.      Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Dostawa, wdrożenie i instalację urządzeń wielofunkcyjnych do budynku MZDIT przy  ul. Legionów 52 w Częstochowie             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Dostawy           Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe           Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego           Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej              Nie             Nazwa projektu lub programu                        O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych             …

Przebudowie ul. Spadek

poniedziałek, 11 czerwiec 2018 12:35
    Ogłoszenie nr 570858-N-2018 z dnia 2018-06-11 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Przebudowa ulicy Spadek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w…

Przebudowa ul. Tulipanowej

poniedziałek, 11 czerwiec 2018 12:18
 Ogłoszenie nr 570868-N-2018 z dnia 2018-06-11 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Przebudowa ul. Tulipanowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22…
 Ogłoszenie nr 563559-N-2018 z dnia 2018-05-24 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Budowa drogi do terenów inwestycyjnych strefa SKORKI w Częstochowie etap II i III - Budowa dróg na terenie KSSE w Częstochowie - Etap I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie…

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018