Archiwum przetargów

    Ogłoszenie nr 636857-N-2019 z dnia 2019-12-18 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu i serwisowaniu parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania w Częstochowie od stycznia do kwietnia 2020 z opcją przedłużenia na kolejne cztery miesiące OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących…
 Ogłoszenie nr 631614-N-2019 z dnia 2019-12-03 r.  Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Budowa ulic: 1. Budowa ul. Fiołkowej, 2. Budowa ul. Solnej, 3. Budowa ul. Sojczyńskiego-Warszyca - od ul. Pileckiego do ul. Hausbrandta OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy…
 Ogłoszenie nr 631093-N-2019 z dnia 2019-12-03 r.  Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Budowa i przebudowa ulic: 1. Przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino od nowej nawierzchni do ul. Goszczyńskiego - obie jezdnie, 2. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Piastowskiej wraz z parkingiem postoju Taxi, 3. Budowa ul. Łosiowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały…

Przebudowa ul. Turystycznej

piątek, 29 listopad 2019 14:34
 Ogłoszenie nr 630187-N-2019 z dnia 2019-11-29 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Przebudowa ul. Turystycznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22…
Strona 6 z 121

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2020