Archiwum przetargów

Utrzymanie obiektów mostowych

czwartek, 13 grudzień 2018 15:18
 Ogłoszenie nr 661667-N-2018 z dnia 2018-12-13 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Utrzymanie obiektów mostowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22…
OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w DUUE 2018-12-12 - 2018 DYREKTOR MZDiT w CZĘSTOCHOWIE mgr inż. PIOTR KURKOWSKI ZAŁĄCZNIKI: SIWZ + ZAŁĄCZNIKI 12-12-2018 POWIADOMIENIACH O ZMIANACH SIWZ 14-12-2018 r. ZAŁĄCZNIKI 14-12-2018 r. OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA w DUUE 2018-12-17 ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Finansowych i Zamówień Publicznych MZDiT w CZĘSTOCHOWIE mgr EMILIA  TRZEPIZUR  Przedmiar 18-12-2018  OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU ZAMÓWIENIA WYSŁANE DO DUUE 18-12-2018 DYREKTOR MZDiT W CZĘSTOCHOWIE mgr inż. PIOTR KURKOWSKI MODYFIKACJA SIWZ 18-12-2018 r. OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA w DUUE 2018-12-20 p.o. DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIE mgr inż. PIOTR KURKOWSKI INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 16-01-2019 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 25-01-2019…
 Ogłoszenie nr 660461-N-2018 z dnia 2018-12-11 r.  Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia…

Konserwacja separatorów z utylizacją

wtorek, 11 grudzień 2018 10:32
OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w DUUE 2018-12-11 2018 ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Finansowych i Zamówień Publicznych MZDiT w CZĘSTOCHOWIE mgr EMILIA  TRZEPIZUR ZAŁĄCZNIKI: SIWZ + ZAŁĄCZNIKI 11-12-2018 r. INFORMACJA 11-01-2019  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 14-01-2019  OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 25-01-2019

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2019