Archiwum przetargów

Przebudowę ulicy Jaskrowskiej

środa, 18 lipiec 2018 12:35
  Ogłoszenie nr 590882-N-2018  z dnia 2018-07-18 r.                                            Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Przebudowa ulicy Jaskrowskiej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane                                Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe                                 Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego                                 Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                                       Nie                                     Nazwa projektu lub programu                                                         O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną i…
Meble biurowe na potrzeby budynku Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy…

Chodnik wzdłuż ulicy Wielkoborskiej - BO

poniedziałek, 16 lipiec 2018 15:16
  Ogłoszenie nr 589786-N-2018  z dnia 2018-07-16 r.                                            Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Chodnik wzdłuż ulicy Wielkoborskiej - BO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane                                Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe                                 Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego                                 Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                                       Nie                                     Nazwa projektu lub programu                                                         O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie,…

Przebudowie ul. Spadek

poniedziałek, 16 lipiec 2018 15:12
  Ogłoszenie nr 589712-N-2018  z dnia 2018-07-16 r.                                            Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Przebudowę ulicy Spadek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane                                Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe                                 Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego                                 Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                                       Nie                                     Nazwa projektu lub programu                                                         O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną i…
Strona 10 z 103

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018