Archiwum przetargów

  Ogłoszenie nr 579114-N-2018  z dnia 2018-06-26 r.                                     Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu  i serwisowaniu parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania w Częstochowie            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Usługi                                Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe                                 Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego                                 Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                                       Nie                                     Nazwa projektu lub programu                                                         O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które…

Przebudowa ulicy Kutrzeby w Częstochowie

wtorek, 26 czerwiec 2018 12:53
Ogłoszenie nr 579015-N-2018  z dnia 2018-06-26 r.                                              Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Przebudowa ulicy Kutrzeby w Częstochowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane                                Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe                                 Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego                                 Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                                       Nie                                     Nazwa projektu lub programu                                                         O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje  społeczną i zawodową integrację…
    Ogłoszenie nr 578285-N-2018 z dnia 2018-06-25 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Rozbudowa ulicy Korfantego w Częstochowie na odcinku od Ronda Szwejkowskiego do Skweru Lotników. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób…
 Ogłoszenie nr 576012-N-2018 z dnia 2018-06-20 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Przebudowa chodnika w ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Jasnogórskiej do ul. Racławickiej. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do…
Strona 10 z 100

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018