Archiwum przetargów

Częstochowa: Bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej Numer ogłoszenia: 68772 - 2016; data zamieszczenia: 25.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego   zawarcia umowy ramowej   ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie , ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, faks 34 3664305 wew. 60, 3664337. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej.…
Częstochowa: Przebudowa chodnika w ulicy Jasnogórskiej w obrębie skrzyżowania z ulicą Kilińskiego wraz z parkingiemNumer ogłoszenia: 66868 - 2016; data zamieszczenia: 24.03.2016OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego   zawarcia umowy ramowej   ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie , ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, faks 34 3664305 wew. 60, 3664337. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1)…
Częstochowa: Montaż systemu preselekcji wagowej w pasie drogowym ul. Warszawskiej w Częstochowie dla zadania Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie. Numer ogłoszenia: 63586 - 2016; data zamieszczenia: 21.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego   zawarcia umowy ramowej   ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie , ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, faks 34 3664305 wew. 60, 3664337. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II:…
SPROSTOWANIE-OGLOSZENIA-O-ZAMOWIENIU_.pdf ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYSŁANE DO DUUE- 2016-03-08 OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU WYSŁANE DO DUUE- 2016-03-10 SIWZ + ZAŁĄCZNIKI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE w DUUE 2016-03-12 - S 051-085134 OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W DUUE- 2016-03-15 NR 2016S 052-086977 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ, POPRAWA OMYŁEK OCZYWISTYCH ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT I WNOSZENIE WADIUM ORAZ OTWARCIA OFERT SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ, MODYFIKACJA SIWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT I WNOSZENIA WADIUM ORAZ OTWARCIA OFERT + SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W…

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2017