Archiwum przetargów

  Ogłoszenie nr 653779-N-2018  z dnia 2018-11-27 r.                                            Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Ubezpieczenie mienia i OC MZDiT w Częstochowie na okres 36 miesięcy (lata 2019,2020,2021)            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Usługi                                Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe                                 Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego                                 Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                                       Nie                                     Nazwa projektu lub programu                                                         O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich…
ZAŁĄCZNIKI: OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w DUUE 2018-11-27- 2018 S 228-521898 27-11-2018r. p.o DYREKTORA MZDiT w CZĘSTOCHOWIEmgr. inż. PIOTR KURKOWSKI  SIWZ + ZAŁĄCZNIKI OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU ZAMÓWIENIA WYSŁANE DO DUUE 30-11-2018 p.o. DYREKTORA MZDiT W CZĘSTOCHOWIEmgr. inż. PIOTR KURKOWSKI MODYFIKACJA SIWZ 30-11-2018r. OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU w DUUE 2018-12-04  ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Finansowych i Zamówień Publicznych MZDiT w CZĘSTOCHOWIE mgr EMILIA  TRZEPIZUR INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 02-01-2019 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 22-01-2019  
Świadczenie usługi kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie przy realizacji trzech inwestycji drogowych: 1. Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie, dla procedury "Zaprojektuj i zbuduj".2. Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie, dla procedury "Zaprojektuj i zbuduj".3. Budowa węzłów przesiadkowych na terenie Miasta Częstochowa. ZAŁĄCZNIKI: ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU + ZAŁĄCZNIKI 26-11-2018 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 07-12-2018 r.  OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 20-12-2018
  Ogłoszenie nr 652346-N-2018  z dnia 2018-11-23 r.                                            Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Utrzymanie bieżące dróg - Miejski System Informacji Turystycznej oraz tabliczki z nazwami ulic            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -             Usługi                                Zamieszczanie ogłoszenia:             Zamieszczanie obowiązkowe                                 Ogłoszenie dotyczy:             Zamówienia publicznego                                 Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                                       Nie                                     Nazwa projektu lub programu                                                         O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich…
Strona 10 z 113

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2019