Archiwum przetargów

Przebudowa ul. Bałtyckiej

środa, 17 październik 2018 15:07
 Ogłoszenie nr 637798-N-2018 z dnia 2018-10-17 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Przebudowa ul. Bałtyckiej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22…

Przebudowę drogi w ul. Różanej

środa, 17 październik 2018 12:57
Ogłoszenie nr 637483-N-2018 z dnia 2018-10-17 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Przebudowa drogi w ul. Różanej w Częstochowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których…
    Ogłoszenie nr 634088-N-2018 z dnia 2018-10-09 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Utrzymanie bieżące dróg - Zabezpieczenie imprez na drogach, tj. Święto Wszystkich Świętych, Bieg Niepodległości, Spotkanie Sylwestrowe, do końca 2018r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać…
 Ogłoszenie nr 632885-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.  Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej wzdłuż bloków przy ul. Kopalnianej 14, 16, 18 - BO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących…
Strona 10 z 110

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2019