Archiwum przetargów

Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z określeniem nośności użytkowej: 1. Most n/rz. Wartą w ciągu ul. Bugajskiej, 2. Wiadukt nad drogą gospodarczą w ciągu DK-1, 3. Most w ciągu ul. Ludowej.Numer ogłoszenia: 249922 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie , ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, faks 34 3664305 wew. 60, 3664337. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)…
Przebudowa nawierzchni Alei Wolności na odcinku od ul. Waszyngtona do ul. Sobieskiego w CzęstochowieNumer ogłoszenia: 249610 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie , ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, faks 34 3664305 wew. 60, 3664337. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni Alei Wolności na odcinku od…
Bieżąca naprawa infrastruktury przystankowej na terenie miasta CzęstochowyNumer ogłoszenia: 237240 - 2013; data zamieszczenia: 20.06.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie , ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, faks 34 3664305 wew. 60, 3664337. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżąca naprawa infrastruktury przystankowej na terenie miasta Częstochowy. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie…
ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2019