Archiwum przetargów

Dostawa tonerów do drukarek laserowych i kartridży do drukarek atramentowych na potrzeby MZDiT w Częstochowie Numer ogłoszenia: 456006 - 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy   Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie , ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, faks 34 3664305 wew. 60, 3664337. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa tonerów do drukarek…
Dostawa akcesorii komputerowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie. Numer ogłoszenia: 455786 - 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy   Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie , ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, faks 34 3664305 wew. 60, 3664337. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa akcesorii komputerowych na potrzeby Miejskiego Zarządu…
ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SIWZ + ZAŁĄCZNIKI ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA
Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy Szkole Podstawowej Nr 53 przy ul. Rutkiewicz w Częstochowie na działkach nr 17/7, 74 obręb 334 wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej na działkach nr 17/6 i 16 obręb 334 Numer ogłoszenia: 228157 - 2013; data zamieszczenia: 30.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie , ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, faks 34 3664305 wew. 60, 3664337. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl I. 2) RODZAJ…

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2020