Archiwum przetargów

Dostawa tonerów do drukarek laserowych i kartridży do drukarek atramentowych na potrzeby MZDiT w CzęstochowieNumer ogłoszenia: 233032 - 2013; data zamieszczenia: 18.06.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie , ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, faks 34 3664305 wew. 60, 3664337. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa tonerów do drukarek laserowych i kartridży…
Przebudowa Alei Jana Pawła II od ul. Popiełuszki do ul. Warszawskiej w CzęstochowieNumer ogłoszenia: 228944 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie , ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, faks 34 3664305 wew. 60, 3664337. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa Alei Jana Pawła II od ul. Popiełuszki…
ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

Przebudowa ul. Źródlanej w Częstochowie

wtorek, 11 czerwiec 2013 16:28
ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2019