Archiwum przetargów

Ogłoszenie nr 538131-N-2019 z dnia 2019-04-16 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych w ciągu ulic: Al. Jana Pawła II, Jagiellońska oraz Al. Najświętszej Maryi Panny wg procedury "zaprojektuj i zbuduj". OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie…
 Ogłoszenie nr 533665-N-2019 z dnia 2019-04-04 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Budowa oświetlenia drogowego dla zadań: 1) Budowa oświetlenia ulic: Kuronia, Walentynowicz, Musiela i Parczyńskiego w Częstochowie - II etap ul. Parczyńskiego 2) Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Królewskiej wraz z ciągiem pieszym i przejściem przez rzekę Stradomkę OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą…
 Ogłoszenie nr 530019-N-2019 z dnia 2019-03-26 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań: 1. Budowa ul. Zacisznej wraz z kanalizacją deszczową - BO. 2. Przebudowa ul. Sosnowieckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Częstochowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących…
    Ogłoszenie nr 528861-N-2019 z dnia 2019-03-22 r. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa miejsc parkingowych w ul. Św. Rocha w Częstochowie - BO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik…
Strona 3 z 113

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2019