Archiwum - zapytania ofertowe

ZAŁĄCZNIKI: ZAPROSZENIE_DRUK_OFERTA_WZOR_UMOWY.zip Informacja z otwarcia ofert 13-08-2020
ZAŁACZNIKI: Zaproszenia do składania ofert na dostawę znaków drogowych i urządzeń brd INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 13-08-2020 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 14-08-2020
ZAŁĄCZNIKI: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT + ZAŁĄCZNIKI 21-07-2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 27-07-2020 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 13-08-2020
Wykonanie dwóch jednostronnych tablic informacyjnych dla zadania "Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie" dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 38 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161) ZAŁĄCZNIKI: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT + ZAŁĄCZNIKI 14-07-2020 Dokumentacja podstawowych czynności 21 -07-2020 Informacja z otwarcia ofert 21-07-2020 Ogłoszenie wyników postępowania 21-07-2020 Unieważnienie postępowania 21-07-2020      
Strona 1 z 91

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2020