Archiwum - zapytania ofertowe
czwartek, 14 wrzesień 2017 10:34

Przebudowa chodnika w ul. Barbary na wysokości szkoły

Termin składania : 25.09.2017r. do godz. 10:00
Termin realizacji zadania : 30.11.2017r.

Zakres robót obejmuje:

 • Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników i wjazdów 
 • Podbudowa z kruszywa łamanego 20 cm – chodnik. 
 • Podbudowa z kruszywa łamanego 20 cm – parking 
 • Podbudowa z kruszywa łamanego 20 cm – wjazdy 
 • Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – chodnik 
 • Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. 
 • Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czarnej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – wjazdy. 
 • Nawierzchnia parkingu z kratownicy zielonej przeznaczonej na parkingi – 250 t/m2. 
 • Remont cząstkowy chodników i zatoki z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 
 • Zakup i dowóz ziemi urodzajnej 
 • Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia. 
 • Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - kanalizacja sanitarna. 
 • Regulacja pionowa studzienek dla studni telekomunikacyjnych.

ZAŁĄCZNIKI:

zipZAPYTANIE OFERTOWE 14-09-2017 r.

pdfINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 25-09-2017 r.

jpgOGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 03-10-2017 r.

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018