Archiwum - zapytania ofertowe

ZAŁĄCZNIKI: ZAPYTANIE OFERTOWE 10-10-2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 12-10-2017 r.  OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 13-10-2017 r.
ZAŁĄCZNIKI: ZAPYTANIE OFERTOWE 14-09-2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 20-09-2017 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 21-09-2017 r.
Termin składania : 25.09.2017r. do godz. 10:00 Termin realizacji zadania : 30.11.2017r. Zakres robót obejmuje: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników i wjazdów  Podbudowa z kruszywa łamanego 20 cm – chodnik.  Podbudowa z kruszywa łamanego 20 cm – parking  Podbudowa z kruszywa łamanego 20 cm – wjazdy  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – chodnik  Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czarnej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – wjazdy.  Nawierzchnia parkingu z kratownicy zielonej przeznaczonej na parkingi –…

Dostawa i montaż wiat przystankowych

piątek, 08 wrzesień 2017 12:23
ZAŁACZNIKI: ZAPYTANIE OFERTOWE 08-09-2017 r. UZUPEŁNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 11-09-2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 15-09-2017 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 18-09-2017 r.

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018