Archiwum - zapytania ofertowe

ZAŁĄCZNIKI: ZAPROSZENIE + WZÓR UMOWY 26-03-2018r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 30-03-2018r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 04-04-2018r.
  Wykonania usługi polegającej na:   1. Opracowanie numerycznych modeli opadowych dla zlewni dzielnicy Północ w Częstochowie.   2. Opracowanie szczegółowych danych przestrzennych (na podstawie skaningu laserowego i metod równoważnych o podobnej dokładności i zakresie wyników)dotyczących powierzchni przepuszczalnych na terenie zlewni dzielnicy Północ w Częstochowie. ZAŁĄCZNIKI: ZAPROSZENIE + UMOWA 19-03-2018r. ODPOWIEDZI NA ZŁOŻONE ZAPYTANIA 23-03-2018r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 27-03-2018r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 03-04-2018r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 04-04-2018r.
ZAŁĄCZNIKI: ZAPROSZENIE + UMOWA 19-03- 2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 23-03-2018r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 26-03-2018r.
ZAŁĄCZNIKI: Sanitariat ZAPROSZENIE WZOR UMOWY 15-03-2018.zip INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 23-03-2018r.

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018