Archiwum - zapytania ofertowe

Dostawa i montaż 3 sztuk wiat przystankowych

piątek, 21 kwiecień 2017 11:50
ZAŁĄCZNKIKI: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT + WZÓR UMOWY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 27-04-2017 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 05-05-2017r.
ZAŁĄCZNIKI: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT + WZÓR UMOWY + WYKAZ PRAC UTRZYMANIOWYCH INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 25-04-2017 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘOWANIA 25-04-2017 r.
ZAŁĄCZNIKI: ZAPYTANIE OFERTOWE 31-03-2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 07-04-2017 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 10-04-2017 r.
ZAŁĄCZNIKI: ZAPYTANIE OFERTOWE 31-03-2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 07-04-2017 r.

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2017