Archiwum - zapytania ofertowe

ZAŁĄCZNIKI: ZAPROSZENIE + ZAŁĄCZNIKI 26-02-2018 R. Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 35_2018_Ogłoszenie_wyników.pdf 05-03-2018r.

Budowa parkingu przy ul. Skośnej

środa, 21 luty 2018 09:40
ZAŁĄCZNIKI: ZAPROSZENIE + ZAŁĄCZNIKI  OTWARCIE_OFERT_09-03-2018.pdf OGLOSZENIE_WYNIKOW_12-03-2018.pdf
Termin składania : 12.03.2018r. do godz. 10:00 Termin realizacji zadania : 31.05.2018r. Zakres robót obejmuje: · Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 50 cm. · Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 30 cm · Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm. · Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej. · Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm. · Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. · Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową. · Ustawienie znaków drogowych – 2 szt. · Ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarze ok.…

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018