Archiwum - zapytania ofertowe

ZAŁĄCZNIKI: ZAPROSZENIE + WZÓR UMOWY 25-04-2018r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 16-05-2018r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 16-05-2018r.
ZAŁĄCZNIKI: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 24-04-2018r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE URZĄDZENIA RETROREFLEKTOMETRU 25-04-2018r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 30-04-2018r.
ZAŁĄCZNIKI: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 18-04-2018r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 07-05-2018r.
1)Azyl dla pieszych na ul. Wręczyckiej w rejonie ul. Kaszubskiej - BO 2)Montaż znaku "STOP" na wysięgniku na skrzyżowaniu Wielkoborska - Dobrzyńska- BO 3)Kierunek Korytarz Północny - BO,4)Zakup i montaż progu spowalniającego przy ul. Bialskiej na odcinku pomiędzy numerem 41 a 55 - BO,5) Poprawa bezpieczeństwa dzieci na ul. Północnej w Kiedrzynie ZAŁĄCZNIKI ZAPROSZENIE + WZÓR UMOWY 04-06-2018R. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE. WNIOSKI DLA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ Z BO 11-04-2018r. PISMO 11-04-2018r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 12-04-2018r.

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018