Archiwum - zapytania ofertowe

ZAŁĄCZNIKI: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT + WZÓR UMOWY + FORMULARZ OFERTY 18-10-2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 24-10-2019 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 25-10-2019        
ZAŁĄCZNIKI: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT + WZÓR UMOWY 15-10-2019  ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 18-10-2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 21-10-2019  OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 24-10-2019 
ZAŁĄCZNIKI: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT + WZÓR UMOWY 15-10-2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 29-10-2019 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 30-10-2019 
ZAŁĄCZNIKI: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT + WZÓR UMOWY 08-10-2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 14-10-2019 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 4-11-2019

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2020