Informacje z otwarcia ofert
środa, 11 kwiecień 2018 13:34

Opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: 1 Budowa ulicy Suchej; 2 Rozbudowa ul. Srebrnej w Częstochowie od oczyszczalni ścieków do ul. Morenowej wraz ze skrzyżowaniem; 3 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sudeckiej; 4 Przebudowa

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2019