Informacje z otwarcia ofert
poniedziałek, 21 maj 2018 12:29

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: 1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sudeckiej, 2. Przebudowa chodnika i miejsc postojowych po obu stronach ulicy Starzyńskiego (okolice Szkoły Podstawowej), 3. Budowa odcinka kanału

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2020