Informacje z otwarcia ofert
czwartek, 12 lipiec 2018 13:42

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: 1. Budowa odcinka ul. Kusięckiej od ul. Mirowskiej do posesji nr 22/24 w Częstochowie 2. Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Faradaya w Częstochowie

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2019