Zapytania ofertowe - informacje o wyborze wykonawcy
poniedziałek, 23 grudzień 2019 12:46

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analiz potwierdzających, że cele osiągnięte w wyniku realizacji niżej wymienionych inwestycji, wyrażone poprzez odpowiednie wskaźniki rezultatu, są zachowane w okresie trwałości.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analiz potwierdzających, że cele osiągnięte w wyniku realizacji niżej wymienionych inwestycji, wyrażone poprzez odpowiednie wskaźniki rezultatu, są zachowane w okresie trwałości.

Analizę należy przeprowadzić dla projektów:

1."Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego" za 2019 rok;

2."Budowa ulicy Tatrzańskiej w Częstochowie" za 2019 rok;

3."Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej" za 2019 r. współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Analizy muszą zostać wykonane w oparciu o wytyczne zawarte w "Niebieskiej Księdze JASPERS" dla infrastruktury drogowej.

 ZAŁĄCZNIKI:

pdfOGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 23-12-2019

 

 

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2020