Zapytania ofertowe - informacje o wyborze wykonawcy

ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 21-07-2020
Wykonanie dwóch jednostronnych tablic informacyjnych dla zadania "Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie" dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 38 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161) ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 21-07-2020 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 21-07-2020  
  ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 17-07-2020  
ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 16-07-2020

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2021