Zapytania ofertowe - informacje o wyborze wykonawcy

ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 23-12-2019
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analiz potwierdzających, że cele osiągnięte w wyniku realizacji niżej wymienionych inwestycji, wyrażone poprzez odpowiednie wskaźniki rezultatu, są zachowane w okresie trwałości. Analizę należy przeprowadzić dla projektów: 1."Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego" za 2019 rok; 2."Budowa ulicy Tatrzańskiej w Częstochowie" za 2019 rok; 3."Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej" za 2019 r. współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Analizy muszą zostać wykonane w oparciu o wytyczne zawarte w "Niebieskiej Księdze JASPERS" dla infrastruktury drogowej.  ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 23-12-2019    

Usługa ochrony i dozoru pomieszczeń MZDiT

piątek, 13 grudzień 2019 14:18
ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 13-12-2019

Przebudowa ul. Ostrej

piątek, 13 grudzień 2019 12:22
ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 13-12-2019

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2020