Zapytania ofertowe - informacje o wyborze wykonawcy

Wykonanie usługi polegającej na: 1. Opracowanie numerycznych modelu opadowego dla zlewni ul. Traugutta w Częstochowie. 2. Opracowanie szczegółowych danych przestrzennych (na podstawie skaningu laserowego i metod równoważnych o podobnej dokładności i zakresie wyników) dotyczących powierzchni przepuszczalnych na terenie zlewni ul.  Traugutta w Częstochowie. ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTEPOWANIA 14-07-2020  
ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 10-07-2020
    ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 07-07-2020  
Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z określeniem nośności użytkowej obiektów mostowych: - most nad rzeką Wartą w ul. Mirowskiej - most nad rzeką Stradomką w ciągu al. Niepodległości - most nad rzeką Białką w ciągu ul. Ikara - most nad rzeką Gorzelanką w ciągu ul. Mała Warszawka - przepust w ul. Ludowej - most nad rzeką Konopką w ciągu ul. Żywopłotowej ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 06-07-2020  

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2021