Zapytania ofertowe - informacje o wyborze wykonawcy

Wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania "Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie" dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 38 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161). ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 02-07-2020 Unieważnienie wyników postępowania 13-07-2020  
ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 19-06-2020
ZAŁĄCZNIKI: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 08-06-2020

Informacje o MZDiT

Copyright MZDiT Częstochowa © 2021