Strefa Płatnego Parkowania

Strefa obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 w każdym miejscu objętym jej zasięgiem (mapa strefy parkowania i parkomatów).

Uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 672/XXXVII/2013 z dnia 23.05.2013r.

 1. Stawki opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wynoszą od dnia 12.06.2013r.
  • 1,00 zł - do pół godziny,
  • 2,00 zł - do jednej godziny,
  • 4,40 zł - do dwóch godzin,
  • 7,20 zł - do trzech godzin,
  • 2,00 zł - za czwartą godzinę i następne.
 2. Abonamenty postojowy uprawniający do parkowania w całym obszarze płatnej strefy parkowania.
   • na okaziciela:
    • 35 zł - tygodniowy, uprawniający do parkowania w ciągu jednego tygodnia,
    • 55 zł - dwutygodniowy, uprawniający do parkowania w ciągu dwóch tygodni
    • 100 zł - miesięczny, uprawniający do parkowania w ciągu miesiąca,
    • 300 zł - miesięczny na zastrzeżone miejsce postojowe, uprawniający do parkowania w ciągu miesiąca na miejscu zastrzeżonym (kopercie).
   • przypisany do pojazdu (z wpisanym numerem rejestracyjnym):
    • 80 zł - miesięczny, uprawniający do parkowania w ciągu miesiąca
   • Sprzedaż abonamentów następuje wyłącznie po dokonaniu zapłaty:
    - w formie gotówkowej: w kasie Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie (pokój nr 4)
    - w formie bezgotówkowej (przelewem na rachunek bankowy):
      ING Bank Śląski O/Częstochowa
      84 1050 1142 1000 0023 2550 0557
 3. Identyfikator postojowy mieszkańca strefy uprawniający do parkowania w rejonie stałego i czasowego miejsca zamieszkania w ciągu kwartału:
  • 20 zł - za pierwszy pojazd,
  • 40 zł - za każdy kolejny pojazd.
 4. Parkowanie przez osoby niepełnosprawne na podstawie aktualnej karty parkingowej wydanej przez właściwego starostę:
  • bezpłatnie - na oznaczonych, zastrzeżonych miejscach postojowych dla osób niepełnosprawnych (kopertach),
  • parkowanie w innych miejscach strefy (poza kopertami) wymaga wniesienia opłaty.
 5. Opłaty dodatkowe za nieopłacone parkowanie:
  • 25 zł - opłata uiszczona w tym samym lub następnym dniu roboczym,
  • 50 zł - uiszczona po ww. terminie
  należy wpłacać na konto:

  • dla wpłat krajowych:

   ING Bank Śląski O/Częstochowa
   44 1050 1142 1000 0022 1783 2829

  • dla wpłat z zagranicy:

   ING Bank Śląski O/Częstochowa
   SWIFT - INGBPLPW
   IBAN - PL44 1050 1142 1000 0022 1783 2829

  Powyższy rachunek dotyczy także upomnień za nieopłacone parkowanie.
 6. Opłaty za parkowanie są pobierane w następujący sposób:
 7. Abonamenty parkingowe (remontowe) w obszarze objętym płatną strefą parkowania
  (Abonamenty są dostępne w siedzibie MZDiT)
  • 20 zł - dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obszarze remontowanych ulic,
  • 10 zł - dla właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli posiadają zameldowanie w obszarze remontowanych ulic,
  • 20 zł - dla właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli nie posiadają zameldowania w obszarze remontowanych ulic,
  • 20 zł - dla pracowników zatrudnionych w firmach zlokalizowanych w obszarze remontowanych ulic,
  • 10 zł - mieszkańców zameldowanych w obszarze remontowanych ulic a dotychczas parkujących na terenie posesji (poza pasem drogowym).

 

ZAŁĄCZNIKI:

pdfUCHWAŁA Nr 108-IX-2011.pdf

pdfUCHWAŁA Nr 285-XVIII-2012 w sprawie zmiany Uchwały 108-IX-2011.pdf

pdfUCHWAŁA Nr 672-XXXVII-2013 w sprawie zmiany Uchwały 108-IX-2011.pdf

pdfMAPA OBSZARU

pdfWYKAZ LOKALIZACJI PARKOMATÓW - ADRESY

pdfPODZIAŁ NA REJONY - INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

pngMAPA PARKOMATÓW Z PODZIAŁEM NA REJONY

pdfDODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE STREFY - parkowanie na miejscach niewyznaczonych, osoby niepełnosprawne

pdfSPROSTOWANIE DOTYCZĄCE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

pdfWARUNKI UZYSKANIA IDENTYFIKATORA MIESZKAŃCA ORAZ JEGO KONTYNUACJI

pdfINFORMACJA NA TEMAT SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW ORAZ IDENTYFIKATORÓW POSTOJOWYCH MIESZKAŃCA ZA POSTÓJ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA TERENIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W CZĘSTOCHOWIE

pdfWYKAZ BEZPŁATNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PŁATNEJ STREFIE PARKOWANIA

pngMAPA BEZPŁATNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PŁATNEJ STREFIE PARKOWANIA

pdfUCHWAŁA NR 159.XV.2015 - WYKREŚLENIE Z SPP ULIC KRAKOWSKA I OGRODOWA

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

Copyright MZDiT Częstochowa © 2016