Strefa Płatnego Parkowania
piątek, 10 maj 2013 20:03

Strefa Płatnego Parkowania

Strefa obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 w każdym miejscu objętym jej zasięgiem (mapa strefy parkowania i parkomatów).

W pięciu parkomatach możesz kupić bilet na następny dzień!

Uchwała Rady Miasta Częstochowy numer 328.XXVI.2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.

 1. Stawki opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wynoszą od dnia 12-06-2013 rok.
  • 1,00 zł - do pół godziny,
  • 2,00 zł - do jednej godziny,
  • 4,40 zł - do dwóch godzin,
  • 7,20 zł - do trzech godzin,
  • 2,00 zł - za czwartą godzinę i następne.
 2. Abonamenty postojowy uprawniający do parkowania w całym obszarze płatnej strefy parkowania.
   • na okaziciela:
    • 35 zł - tygodniowy, uprawniający do parkowania w ciągu jednego tygodnia,
    • 55 zł - dwutygodniowy, uprawniający do parkowania w ciągu dwóch tygodni
    • 100 zł - miesięczny, uprawniający do parkowania w ciągu miesiąca,
    • 300 zł - miesięczny na zastrzeżone miejsce postojowe, uprawniający do parkowania w ciągu miesiąca na miejscu zastrzeżonym (kopercie).
   • przypisany do pojazdu (z wpisanym numerem rejestracyjnym):
    • 80 zł - miesięczny, uprawniający do parkowania w ciągu miesiąca
   • Sprzedaż abonamentów następuje wyłącznie po dokonaniu zapłaty:
    - w formie gotówkowej: w kasie Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie (pokój nr 4)
    - w formie bezgotówkowej (przelewem na rachunek bankowy):
      Bank Handlowy w Warszawie S.A.
      72 1030 1104 0000 0000 9323 5001
 3. Identyfikator postojowy mieszkańca strefy uprawniający do parkowania w rejonie stałego i czasowego miejsca zamieszkania w ciągu kwartału:
  • 20 zł - za pierwszy pojazd,
  • 40 zł - za każdy kolejny pojazd.

   Warunki nabycia identyfikatora mieszkańca dla osób wynajmujących mieszkania w strefie zawarte są w załączniku nr 3 do uchwały nr 328.XXVI.2016 ust. 3 pkt 3 Rady Miasta Częstochowy
 4. Parkowanie przez osoby niepełnosprawne:
  • bezpłatnie - w całym obszarze strefy na podstawie aktualnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej wydanej przez właściwy Powiatowy Zespól d/s Orzekania o Niepełnosprawności wyłożonej za przednią szybą we wnętrzu pojazdu.
 5. Opłaty dodatkowe za nieopłacone parkowanie:
  W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w dniu wystawienia wezwania bądź w następnym dniu roboczym po jego wystawieniu stosuje się 50 % zniżkę. Opłata wynosi 25,00 zł.

  Opłatę dodatkową należy uiścić na konto:
  Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr rachunku:
  02 1030 1104 0000 0000 9323 5000

  • w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania:
   - w dowolnym banku, przelewem,
   - bez dodatkowych opłat: w dowolnej placówce pocztowej, kasie MZDiT w Częstochowie przy ul. Popiełuszki 4/6 (czynne: Pon.-Pt. 8:00-14:00, Wt. 8:00-16:00) oraz oddziale Banku Handlowego w  Warszawie S.A. mieszczącego się w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 (czynne Pon.-Pt. 7:30-15:30)

   Dokonując wpłaty w treści przelewu należy wpisać numer wezwania oraz numer rejestracyjny pojazdu,  którego dotyczy wezwanie.

   Powyższy rachunek dotyczy także upomnień za nieopłacone parkowanie.
 6. Opłaty za parkowanie są pobierane w następujący sposób:
 7. Abonamenty parkingowe (remontowe) w obszarze objętym płatną strefą parkowania(Abonamenty są dostępne w siedzibie MZDiT)
  • 20 zł - dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obszarze remontowanych ulic,
  • 10 zł - dla właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli posiadają zameldowanie w obszarze remontowanych ulic,
  • 20 zł - dla właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli nie posiadają zameldowania w obszarze remontowanych ulic,
  • 20 zł - dla pracowników zatrudnionych w firmach zlokalizowanych w obszarze remontowanych ulic,
  • 10 zł - mieszkańców zameldowanych w obszarze remontowanych ulic a dotychczas parkujących na terenie posesji (poza pasem drogowym).

   Warunki nabycia i korzystania z abonamentu remontowego określone SA w załączniku nr 3 ust. 4 do uchwały nr 328.XXVI.2016 Rady Miasta Częstochowy

 

ZAŁĄCZNIKI:

pdfUCHWAŁA Nr 108-IX-2011.pdf

pdfUCHWAŁA Nr 285-XVIII-2012 w sprawie zmiany Uchwały 108-IX-2011.pdf

pdfUCHWAŁA Nr 672-XXXVII-2013 w sprawie zmiany Uchwały 108-IX-2011.pdf

pdfMAPA OBSZARU Z PODZIAŁEM NA REJONY

pdfWYKAZ LOKALIZACJI PARKOMATÓW - ADRESY

pdfPODZIAŁ NA REJONY - INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

pngMAPA PARKOMATÓW Z PODZIAŁEM NA REJONY

pdfSPROSTOWANIE DOTYCZĄCE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

pdfWARUNKI UZYSKANIA IDENTYFIKATORA MIESZKAŃCA ORAZ JEGO KONTYNUACJI

pdfINFORMACJA NA TEMAT SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW ORAZ IDENTYFIKATORÓW POSTOJOWYCH MIESZKAŃCA ZA POSTÓJ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA TERENIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W CZĘSTOCHOWIE

pdfWYKAZ BEZPŁATNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PŁATNEJ STREFIE PARKOWANIA

pngMAPA BEZPŁATNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PŁATNEJ STREFIE PARKOWANIA

pdfUCHWAŁA NR 159.XV.2015 - WYKREŚLENIE Z SPP ULIC KRAKOWSKA I OGRODOWA

pdfUCHWAŁA NR 328.XXVI.2016 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 23 czerwca 2016r.

Informacje o MZDiT

Przyjęcia interesantów

Utrudnienia w ruchu

Praca w MZDiT

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Media społecznościowe

       

Copyright MZDiT Częstochowa © 2018