Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 18 luty 2019 10:29

Przebudowa drogi bocznej od ul. Zaciszańskiej

Informujemy, iż na dzień 19.02.2019r. planowane jest przystąpienie do rozpoczęcia robót na zadaniu „Przebudowa drogi bocznej od ul Zaciszańskiej”.  Zakres robót obejmuje przebudowę drogi o długości 200 m wraz z jednostronnym chodnikiem po stronie południowej oraz budowę kanalizacji deszczowej.

Droga ta zostanie zamknięta dla ruchu kołowego na czas prowadzenia robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.